Το δικό μου Σχολείο

Μέχρι 31 Αυγούστου οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμάτας

Ειδικότητες 2018-19

1. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
2. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών
4. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

·Αμειβόμενη και με συντάξιμα ένσημα πρακτική άσκηση για 2 έτη
· Αναβολή στράτευσης
· Επιδότηση ενοικίου – σίτισης
· Αναγνωρισμένο, στην Ε.Ε., πτυχίο επιπέδου 4 (χωρίς την απαίτηση πιστοποίησης)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι
α) κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002.

Δικαιολογητικά εγγραφής
α) Τίτλος Σπουδών
β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες.
Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα.
Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.
Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα.
Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης.

Εγγραφές καθημερινά 08:00 – 14:00 – Ασπρόχωμα Καλαμάτα τηλ. 2721069320
http://www.oaed.gr/epas

Μέχρι 31 Αυγούστου οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμάτας
To Top