MESSINIA PLUS

Mαθητικός Διαγωνισμός: Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα Ελιά Καλαμών – είναι εφικτό;

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δρόμοι της Ελιάς σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου διοργανώνουν μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα :
Η Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα την Ελιά Καλαμών: είναι εφικτό;
Ο Διαγωνισμός διενεργείται με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»
στο πλαίσιο της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΙΑΣ που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου
και φέτος στην Καλαμάτα είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, του Δήμου
Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της
Καλαμάτας. Προϋπόθεση για την πραγματοποίησή του είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών
σχολικών ομάδων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

Σκοπός Διαγωνισμού

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν, να
ερευνήσουν, να μελετήσουν, να δημιουργήσουν και να εξοικειωθούν με την ΠΟΠ Ελιά
Καλαμών ως εμβληματικό προϊόν και όχημα για να αναδειχθεί η Καλαμάτα Γαστρονομικός
Προορισμός σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
Μέσα από τον μαθητικό Διαγωνισμό, στόχος είναι επίσης η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των νέων για τη σημασία της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών και τις δυνατότητες επίδρασης της στην
αειφόρο ανάπτυξη της Καλαμάτας και ευρύτερα της Πελοποννήσου με όχημα την γαστρονομία
και το γαστρονομικό τουρισμό.
Όροι Διαγωνισμού
Οι μαθητές της Καλαμάτας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ομάδες άνω των
δέκα ατόμων) θα ερευνήσουν, σκεφτούν και δημιουργήσουν εργασίες οι οποίες θα έχουν ως
στόχο την ανάδειξη της Ελιάς Καλαμών και τη σύνδεση της με το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της Καλαμάτας στο διεθνές περιβάλλον.
Α ► Για τους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία) ένα από
τα παρακάτω θέματα:
Το παραμύθι της μικρής ελιάς: δημιουργία ενός ομαδικού παραμυθιού με επίκεντρο την ελιά
Καλαμών και την πορεία της από το δέντρο στο οικογενειακό τραπέζι.
ή
Έλα ελιά μου να σε φάω: Ζωγραφιές με επίκεντρο την Ελιά Καλαμών στη ζωή και στο τραπέζι
μας.
Β ► Για τους μαθητές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια)
Η Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός, με όχημα την Ελιά Καλαμών: είναι εφικτό;
Πως η Καλαμάτα μπορεί γίνει γαστρονομικός προορισμός με όχημα την ΠΟΠ Ελιά Καλαμών –
Ιδέες και καλές πρακτικές από το Διεθνές Περιβάλλον.
Προβολή της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών και της Καλαμάτας ως γαστρονομικού προορισμού –
Προτάσεις, ιδέες & καλές πρακτικές από το Διεθνές Περιβάλλον
Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν σε μορφή word ή pdf και να μη ξεπερνούν τις 5.000 λέξεις. Το περιεχόμενο των εργασιών είναι ελεύθερο. Ειδικότερα για τους μαθητές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το περιεχόμενο έγκειται στην έρευνα των ομάδων οι
οποίες θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη η οικονομική
διάσταση του χαρακτηρισμού «Καλαμάτα γαστρονομικός προορισμός» και «Καλαμάτα
πατρίδα της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών» για την περιοχή, η σημασία της συνειδητοποίησης αυτού του πολύτιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος της Καλαμάτας από την τοπική κοινωνία και η
ανάγκη προβολής του στους καταναλωτές εντός αλλά και εκτός της περιοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας από έναν ή
περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έχουν την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη για
τα θέματα του Διαγωνισμού από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» σε μια κατ’
ιδίαν συνάντηση ή μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας.

Xρονοδιάγραμμα και όροι του μαθητικού Διαγωνισμού

Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και λήξης
του η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.
Η κατάθεση των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Πολιτιστικού Οργανισμού Δρόμοι της Ελιάς contest@olivetreeroute.org έως
τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 22:00. Το email θα πρέπει να έχει θέμα: Μαθητικός
Διαγωνισμός «Ελιά Καλαμών».

Το word/ pdf αρχείο το οποίο θα δημιουργήσουν οι μαθητές, θα πρέπει να αναγράφει στην
πρώτη σελίδα τον τίτλο της εργασίας και όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, την
τάξη και το σχολείο τους καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπαιδευτικού που θα
εκπροσωπεί για την επικοινωνία ολόκληρη την ομάδα (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email).
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν πρωτογενή εργασία των
μαθητών.
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο 2022 από τους ίδιους τους μαθητές σε ειδική
εκδήλωση που θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα.
Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιστημονική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από
Ακαδημαϊκούς, Εκπαιδευτικούς, Επιχειρηματίες, Καλλιτέχνες και εξειδικευμένους
επιστήμονες γύρω από τα θέματα του Διαγωνισμού. Θα αναδειχθεί μια νικήτρια ομάδα για
κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Έπαθλο νικήτριας ομάδας του μαθητικού Διαγωνισμού για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Ξενάγηση στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» στην Καλαμάτα
2. Δώρα (βιβλία, σετ ζωγραφικής, κ.α.)

Έπαθλο νικήτριας ομάδας του μαθητικού Διαγωνισμού για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Μονοήμερη εκδρομή στο Ανάκτορο του Νέστορα (όπου ανακαλύφθηκε το ιδεόγραμμα
της ελιάς) με ‘Σχολατσιό’ (ελαφρύ γεύμα με προϊόντα ελιάς)
2. Ξενάγηση στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» στην Καλαμάτα
3. Κλήρωση tablet.

Στους εκπαιδευτικούς που θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό
και θα τους καθοδηγήσουν στην εργασία που θα αναλάβουν, θα γίνει εύφημος μνεία στη
τελετή απονομής των επάθλων, θα λάβουν ως δώρο τη συλλεκτική έκδοση «Στους Δρόμους
της Ελιάς και της Μεσογείου» (ή αντίστοιχο με αυτό) και θα συμμετέχουν δωρεάν στο
σεμινάριο που θα διοργανώσει προς τιμή τους ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»
με θέμα: “τα οφέλη στην βιώσιμη ανάπτυξη από τις πολιτισμικές διαδρομές του Συμβουλίου
της Ευρώπης”, στο τέλος του οποίου θα τους δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Συμμετέχοντες στο μαθητικό Διαγωνισμό: Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καλαμάτας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Η ολοκλήρωση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα γίνει εντός του σχολικού έτους 2021-2022 και θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19. Επιπλέον, τίθενται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
4. Η υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της συμμετοχής των
μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο
διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται με τη θεματική του διαγωνισμού.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον
διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
7. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση συμμετεχόντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών.
10. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
11. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ.τελετή βράβευσης) να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του ΣυλλόγουΔιδασκόντων/Διδασκουσών και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ήεπιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείωνέχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τιςσχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Mαθητικός Διαγωνισμός: Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα Ελιά Καλαμών – είναι εφικτό;
To Top