ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαρινάκης: Αυτά ισχύουν για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

“Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ Ή ΛΗΣΤΡΙΚΑ” ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Ο Aντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής περιουσίας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας Σαράντος Μαρινάκης, μίλησε στο Μessinialive για το άνοιγμα των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και έδωσε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι “ο Δήμος δείχνει μία προσαρμογή στα νέα δεδομένα και έχει πάρει όλες τις πρωτοβουλίες στήριξης των επιχειρηματιών”.
Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι “στο Δήμο υποβλήθηκαν 780 αιτήσεις και ήδη έχουν πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη (φωτισμού και καθαριότητας), ενώ σε εφαρμογή σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υπάρχει πλήρης απαλλαγή στα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.
Η διαδικασία αδειοδότησης προβλέπει την πληρωμή του 30% ως προκαταβολή του συνολικού ποσού και πληρωμή της πρώτης δόσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης χώρου στο διπλάσιο ή μείωση τελών -αν δεν υπάρχει η πρώτη δυνατότητα- έως 50%.

Επιχειρηματίες που οφείλουν στο δήμο Καλαμάτας έχουν την δυνατότητα της ταμειακής διευκόλυνσης με ρύθμιση για να λάβουν έγκριση για την νέα άδεια.

Σε ερώτηση μας για την χερσαία ζώνη του Λιμένα Καλαμάτας ο αντιδήμαρχος τόνισε πως “δεν ισχύουν στην παραλία όσα ισχύουν για την πλατεία και τις άλλες περιοχές της Καλαμάτας και βρισκόμαστε σε αναμονή έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο.
Τέλος ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας επεσήμανε ότι “η Δημοτική Αστυνομία διαθέτει έμπειρο προσωπικό και εφαρμόζει την νομοθεσία και ως τώρα δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση αλλά δρα με συστάσεις και μόνο ενημερωτικά”.

ΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, εφαρμόζονται τα όσα περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.4688/2020 όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα από το Ν. 4795/2021, που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή του μέτρου εκτείνεται έως την 31.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 και συγκεκριμένα: «Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος».

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 780 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Όσον αφορά τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα οι οποίες ορίζουν τη μηδενική καταβολή τελών για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές με εντολή Δημόσιας Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας εφάρμοσε απαρέγκλιτα την ανωτέρω διάταξη για το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020 και κατεύθυνε τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω επιχειρήσεων να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση (https://eservices.kalamata.gr/login) προκειμένου να λάβουν την έκπτωση που προβλέπεται κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται για περίπου 780 αιτήσεις του 2020, που εξακολουθούν να ισχύουν και για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2021.

Για νέες αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν στην πλατφόρμα του Δήμου Καλαμάτας (https://eservices.kalamata.gr/loginαπό τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εποχικής λειτουργίας που χρησιμοποιούν ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ. Καλαμάτας και είναι σε ισχύ 6μηνη απαλλαγή.

To Top