ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαργέλης: Δυστυχώς παρά τις αντιδράσεις των δικηγόρων ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει και δικαστήρια τηλεματικής

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης:

“Δυστυχώς, υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, παρά τις αντιδράσεις και τις έντονες αντιθέσεις του Δικηγορικού σώματος σε συγκεκριμένες διατάξεις του και ιδίως σε αυτές που προβλέπουν:

α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους.
β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής, κατά το μέρος που οδηγούν στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου κατά παράβαση της κείμενης συνταγματικής δικαιοταξίας.
Το Δικηγορικό Σώμα επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τυχόν κατάργηση της προφορικότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο συνιστά κατάφωρη παραβίαση της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα δημοσιότητας της δίκης αλλά και των κανόνων περί δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΣΔΑ.
γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

To Top