ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκιος: Ο Δήμος Καλαμάτας έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Το τελευταία χρόνια ακούμε συχνά τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη». Ο πιο γνωστός ορισμός για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτός που δόθηκε το 1987, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από την τότε πρωθυπουργό της Νορβηγίας κα. Brundtland στην αναφορά της με τον τίτλο: «Το Κοινό μας Μέλλον», και αναφέρει ότι βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Μια ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τους δεκαεπτά (17) στόχους.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Για να ρίξουμε όμως μια ματιά στα σημερινά δεδομένα για τις πόλεις μας, σε παγκόσμιο επίπεδο:

  • Πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού (σύνολο πάνω από 8 δισεκατομμύρια) κατοικεί σε πόλεις, ποσοστό που προβλέπεται να φτάσει το 70% έως το 2050.
  • Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα σε φτωχογειτονιές ή σε συνθήκες παραγκούπολης μέσα στις πόλεις και αναμένονται να προστεθούν άλλα 2 δισεκατομμύρια τα επόμενα 30 χρόνια.
  • Το 2022, μόνο το 50% του αστικού πληθυσμού είχε εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Η αστική εξάπλωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι περιορισμένοι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι εξακολουθούν να υπάρχουν στις πόλεις.
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι μόνο ένα αστικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει επίσης χωριά και αγροτικές περιοχές
  • Οι πόλεις του κόσμου καταλαμβάνουν μόλις το 3% του εδάφους της Γης, είναι όμως υπεύθυνες για το 60-80% της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και για το 75% της εκπομπής αερίων του άνθρακα
  • Η ταχεία αστικοποίηση ασκεί πίεση στα αποθέματα γλυκού νερού, στα λύματα, στο περιβάλλον όπου ζούμε αλλά και στη δημόσια υγεία

Ο ενδέκατος (11) Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στις Βιώσιμες πόλεις και στις Κοινότητες και για την επίτευξή του, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικής και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που δίνουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, οικονομικά προσιτή στέγαση, αποτελεσματικές μεταφορές και χώρους πρασίνου για όλους.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ως μέλος της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού και συντονιστής στον άξονα της κυκλικής οικονομίας και διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή (Mission) της πόλης μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία εφόσον άνθρωποι με γνώσεις, όραμα και όρεξη για δουλειά προσπαθήσουν και καταφέρουν να υλοποιήσουν το κλιματικό συμβόλαιο που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω πετύχει ο Δήμος μου αυτόν τον στόχο;

Να έχω ενεργή συμμετοχή στην διακυβέρνηση και την διαχείριση του Δήμου, ακόμη κι αν δεν εκλεγώ. Να υποστηρίξω με τις γνώσεις μου για το πως έχω οραματιστεί τον Δήμο μας στο μέλλον και να βοηθήσω να υλοποιηθούν τα σχέδια ανάπτυξης σε όλες τις γειτονιές και τα χωριά μας.

Όσο καλύτερες θα είναι οι συνθήκες που θα δημιουργήσουμε στον Δήμο μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επίδραση της ποιότητα ζωής για όλους μας.

 

Μάκιος Αθανάσιος (Νάσος)

Φυσικός | MSc Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Περιβαλλοντικός Διευθυντής “ΚΛΗΜΗΣ”

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Μάκιος: Ο Δήμος Καλαμάτας έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
To Top