ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκαρης: “Μονοδρόμηση της Ναυαρίνου χωρίς σχέδιο για την παραλία”

MAKAΡΗΣ: “ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ”

Επικριτικός απέναντι στις εξαγγελίες Παναγιώτη Νίκα για μονοδρόμηση της Ναυαρίνου είναι ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης.
Ο Μανώλης Μάκαρης κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, χωρίς σχέδιο, χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη, για έργο βιτρίνας που θα απορροφήσει κοινοτικά κονδύλια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, και προτείνει να προηγηθεί διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαβούλευση και με την τοπική κοινωνία, να γίνει μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη της παραλιακής καθώς και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλασή της.
Υποστηρίζει ότι ενδεχόμενη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απο αυτά που καλείται να λύσει.

Κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι λειτουργεί με το αυταρχικό δόγμα “αποφασίζουμε και διατάσσουμε”, φέρνοντας προ ειλημμένων αποφάσεων για ακόμα μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία.
Αναλυτικά, ως προς την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για μονοδρόμηση της Ναυαρίνου ο Μανώλης Μάκαρης αναφέρει:

“Με τη γνωστή τακτική της μη ορθολογικής λήψης αποφάσεων η δημοτική αρχή Καλαμάτας κεραυνοβολεί την πόλη αποφασίζοντας και διατάσσοντας την μονοδρόμηση της Ναυαρίνου.

Χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και χωρίς την έγκριση της κοινωνίας, οδηγώντας σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:
1. Μια καθαρά κυκλοφοριακή παρέμβαση όπως είναι η μονοδρόμηση της παραλιακής γίνεται χωρίς κυκλοφοριακό σχεδιασμό αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη κυκλοφοριακή μελέτη η οποία να την υποστηρίζει. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να δημιουργηθούν δυσεπίλυτα προβλήματα όπως σημαντική επιβάρυνση των υπολοίπων δρόμων της παραλιακής ζώνης, ενώ θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα των ανεπαρκών θέσεων στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή.

2. Για μια ακόμη φορά θα καταναλωθούν πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις αλλά έργα βιτρίνας. Το ζήτημα δεν είναι να βρεθεί τρόπος να καταναλώσουμε αυτούς τους πολύτιμους πόρους αλλά να τους διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την πόλη και τους κατοίκους της. Είναι ξεκάθαρο αίτημα των καιρών ότι πρέπει να επιλέγονται έργα ουσίας με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

3. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν έχει γίνει διάλογος έτσι ώστε να εξεταστούν όλες οι πιθανές προτάσεις.
Αντίθετα σε άλλους δήμους είναι πάγια η τακτική και προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων, οι όποιες επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις να έρχονται σε διαβούλευση στην κοινωνία και στο δημοτικό συμβούλιο και να επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση.

4. Δεν προχωρά η διάνοιξη της οδού Κρήτης η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οποιαδήποτε κυκλοφοριακή παρέμβαση στην παραλιακή οδό.

5. Δεν αξιοποιείται η τεκμηριωμένη άποψη του τεχνικού κόσμου της Καλαμάτας που περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας με την πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου αφού εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας του εγχειρήματος.

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης και μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά. Συγκεκριμένα όπως έχουμε αναφέρει και κατά το παρελθόν είναι απαραίτητο να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που θα του προσδώσει εμβληματικό χαρακτήρα και μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Μόνο έτσι θα γίνει η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μεγιστοποιώντας το όφελος για την Καλαμάτα και τους κατοίκους της.

Μανώλης Μάκαρης
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας
Δήμου Καλαμάτας

Μάκαρης: “Μονοδρόμηση της Ναυαρίνου χωρίς σχέδιο για την παραλία”
To Top