ΚΟΙΝΩΝΙΑ

H Θεία μετάληψη εν μέσω κορονοϊού

Το CSI Institute είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που επιθυμεί να παρέχει δωρεάν επιμόρφωση στο κοινό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
Σκοπός του CSI Institute είναι:
α) Να παρέχει την πρώτη γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και τα παιδιά, βοηθώντας τους τόσο να ενημερωθούν και να αντιμετωπίσουν τυχόν διαδικτυακές απειλές όσο και να γεφυρώσουν το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ τους.

β) Να συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και ταλέντων στο πεδίο του διαδικτύου και της τεχνολογίας, ενδεικτικά μέσω δημιουργίας επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων.
γ) Να προσφέρει έρευνες, αναλύσεις και μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο του Διαδικτύου και των αναδυόμενων φαινομένων που προέρχονται από τις νέες τεχνολογίες και συνδέονται τόσο με την ελληνική όσο και την παγκόσμια κοινότητα.
Στο πλαίσιο των δράσεων του CSIi ανήκουν: η ενημέρωση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων ανεξαρτήτου ηλικίας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, η πρόληψη και η διαχείριση των online κινδύνων.

H Θεία μετάληψη εν μέσω κορονοϊού
To Top