Τουρισμός

Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Μέχρι 21 Απριλίου η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας πλοίων και σκαφών αναψυχής

TI ANAΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 20-03-2020 δημοσιεύτηκε η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20-03-2020 Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Υγείας- Εσωτερικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 944 Β΄), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται το μέτρο του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας στην Ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21-03-2020 έως και 21-04-2020.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ: ΦΕΚ 944 Β΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ

Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Μέχρι 21 Απριλίου η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας πλοίων και σκαφών αναψυχής
To Top