ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λειτουργία Απογευματινών Ιατρείων και κόστος επίσκεψης

Από την Τετάρτη 07/06/2017 τίθεται σε εφαρμογή η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας σύμφωνα με την υπ’αριθ.Υ4α/147881/25.11.2010 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
κάθε Τετάρτη από τις 15:00 έως τις 19:00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΝΑ ΙΑΤΡΟ (βλέπε πίνακα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της υπηρεσίας 14500 ονομαστικά με τον ιατρό της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει, επισημαίνοντας ότι αιτούνται απογευματινού ιατρείου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 27213 63691 (κ.Ιωάννου)

Λειτουργία Απογευματινών Ιατρείων και κόστος επίσκεψης
To Top