ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη”

Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας από το βράδυ της Τετάρτης-Εκτροπή των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη» και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα από τον Α/Κ Στέρνας έως και τον Α/Κ Τρίπολης Βόρεια”

Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα: από την χ/θ 124,6 (Α/Κ Στέρνας) έως και την χ/θ 158,2 (Α/Κ Τρίπολης Βόρεια) (εδαφικής αρμοδιότητας της Δ.Α. Αρκαδίας).
Από την Τετάρτη (13/1/2021) και ώρα 23.00 έως την Πέμπτη (14/1/2021) και ώρα 05.00΄, ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Στέρνας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Τρίπολης Βόρεια (χ/θ 124,6 έως χ/θ 158,2) και στις δύο κατευθύνσεις.
 Καθ΄όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις θα εκτρέπεται στην (Παλαιά) Εθνική οδό Τρίπολης – Άργους.
 Για τις ανάγκες της εκτροπής απαιτούνται ρυθμίσεις στους εξής Ανισόπεδους Κόμβους:
α. Βόρειας Τρίπολης (απαγόρευση εισόδου και αποκλεισμός του κυρίου ρεύματος στην κατεύθυνση
προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική οδό).
β. Νεστάνης ( απαγόρευση εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα).

Σε περίπτωση που οι προγραμματισμένες εργασίες και οι ανάγκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της διεξαγωγής τους λήξουν πριν από τις 05.00΄ της Πέμπτης (14/1/2021), το τμήμα του Αυτ-μου από τον Α.Κ. Τρίπολης Βόρεια ως τον Α.Κ. Στέρνας, θα δοθεί νωρίτερα στην κυκλοφορία.

Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).
Επιπρόσθετα, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες, με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κ.λ.π.) για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄- 57 /23-3-1999), ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο “Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη”
To Top