ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Η υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης από τον Οκτώβριο 2018 ξεκίνησε από την 4η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00 και γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.
Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
To Top