Yποδομές

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Ηρώων

Μετά την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Αύρας ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Ηρώων, ως συνέχεια του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων των οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος».

Oι παρεμβάσεις γίνονται από το ύψος της οδού Κρήτης προς τη Ναυαρίνου, και όπως σημειώνεται σκοπός της μελέτης είναι πρωτίστως η διευθέτηση του κυμαινόμενου σήμερα πλάτους των δρόμων, σε δρόμους και πάλι διπλής κατεύθυνσης, σταθερού όμως πλάτους ανά λωρίδα κατεύθυνσης, 6,40 μέτρων για την Αύρας και 7,00 μέτρων για την Ηρώων αντίστοιχα, με μικρή μετατόπιση των υφιστάμενων αξόνων.

Συγχρόνως, δημιουργούνται πεζοδρόμια και αυτά κυμαινόμενου πλάτους αλλά σαφώς μεγαλύτερα από τα σημερινά και με καινούργια υλικά επιστρώσεων (λείο βιομηχανικό δάπεδο με εμφανείς αρμούς στις μεγάλες επιφάνειες και ζώνες πλάτους 80 εκ. από έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, επαναλαμβανόμενες ανά τακτά διαστήματα).

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ, που προσέφερε έκπτωση 59,43%. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού μελέτης 900.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, με το έργο αυτό, ικανοποιείται χρόνιο αίτημα των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας.

ΗΡΩΩΝ: ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ-ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

Η οδός Ηρώων, όπως και η Αύρας, διαπερνά σε όλο το μήκος της μια ανερχόμενη οικιστική περιοχή με μικρές και μεγάλες σε ύψος κατοικίες, ενώ στο νοτιότερο τμήμα της υπάρχει έντονη παρουσία από μικροκαταστήματα, λόγω της άμεσης γειτνίασης που έχει με το παραλιακό μέτωπο της οδού Ναυαρίνου.

Το πλάτος του δρόμου ποικίλλει (νοτιότερα στα τελευταία 100 περίπου μέτρα, αυτή στενεύει αρκετά), πράγμα το οποίο δυσχεραίνει σημαντικά την κίνηση των αυτοκινήτων, αλλά και την ασφαλή διέλευση των πεζών και λουομένων που κατευθύνονται από και προς την οδό Ναυαρίνου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι αυξημένη η κίνηση στην περιοχή αυτή.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΣΟΧΗ

Δημιουργούνται, λοιπόν, και στις δύο πλευρές του δρόμου θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε εσοχή, πλάτους 2 μέτρων, οι οποίες θα διακόπτονται μόνο στα σημεία των νόμιμων εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage.
Οι ζώνες στάθμευσης δημιουργούνται σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, εκτός των σημείων όπου η στάθμευση δεν είναι εφικτή λόγω του μικρού πλάτους των προτεινόμενων πεζοδρομίων, στα οποία η ασφάλεια των πεζών πρέπει να υπερισχύει της στάθμευσης των οχημάτων.

ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΥΦΛΩΝ

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ., με την κατασκευή των απαραίτητων ραμπών και διαβάσεων και τη δημιουργία ζώνης όδευσης των ατόμων με δυσκολία όρασης, σε πλάτη πεζοδρομίων και οδεύσεις όπου μπορεί να αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα, καθότι η όδευση των τυφλών πρέπει απαραίτητα να είναι ανεμπόδιστη για χώρο κατ’ ελάχιστον 1,50 μέτρου από τον άξονα της πλάκας όδευσης.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων (γρεβιλέες) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3 μέτρα. Τα παραπάνω δέντρα είναι ημιαειθαλή, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και έχουν πλούσια κόμη, στοιχείο απαραίτητο για ευχάριστο και άνετο περίπατο. Εκτός των νέων δέντρων υπάρχουν σήμερα και κάποια δέντρα σε πολύ καλή κατάσταση και με ωραίοι ίσκιο, που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν, ασχέτως αν δε βρίσκονται στην άκρη του πεζοδρομίου. Κάποια άλλα, όμως, που το ριζικό τους σύστημα έχει δημιουργήσει πολλές και έντονες ανωμαλίες (ανυψώσεις) στα υπάρχοντα πεζοδρόμια, θα πρέπει μάλλον να απομακρυνθούν.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΡΥΣΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπαυση των πεζών, με τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης σε άνετα καθιστικά – παγκάκια και βρύσες πόσιμου νερού, στην τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων ανά τακτά διαστήματα της διαδρομής και στη σωστή ενημέρωση των οδηγών με τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων με τους αντίστοιχους στύλους στήριξης.

ΝΕΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ

Τέλος, αντικαθίστανται οι υπάρχοντες μεταλλικοί κάδοι οικιακών απορριμμάτων, με νέους κυκλικούς πέτρινους στην εξωτερική τους πλευρά κάδους, μεγάλης χωρητικότητας.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Ηρώων
To Top