ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα «μικρά αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης»-Έως 150.000 ευρώ η ενίσχυση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ειδικότερα στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης), για το οποίο σήμερα ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων.

Ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ, εκ των οποίων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται το ποσό των 3.668.555 €.

Θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας, κ.α.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών.

Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κυμαίνεται από 50% έως 60% στις περιπτώσεις νέων γεωργών ή σε εκμεταλλεύσεις ορεινών περιοχών ή σε συλλογικές επενδύσεις.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων επενδύσεων αφορούν: α) επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις, εξοπλισμός γεωτρήσεων, φωτοβολταικά συστήματα, δεξαμενές κλπ.), β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και γ)  γενικές δαπάνες (υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο μελέτες, άδειες, κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας στα τηλέφωνα:

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: 2721361231 και 2721361223

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: 2761023320.

 

To Top