ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κριτήρια για την χορήγηση των 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες

Σε ποιους ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν οι δικαιούχοι

Άνοιξε από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 100.000 επιστήμονες ασφαλισμένοι σε ΕΤΑΑ και ΕΦΚΑ και εφόσον πληρούν τα κριτήρια τζίρου και εισοδήματος να πληρωθούν στις αρχές Μαρτίου την εφάπαξ ενίσχυση των 400 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω του κορονοϊού.

Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος για τους δικαιούχους, όπως είχε αποκαλύψει με δημοσίευμά του ο «Ε.Τ.» στο φύλλο της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου και επιβεβαιώνεται πλήρως από την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, είναι να έχουν οι πληττόμενοι επιστήμονες μείωση τζίρου 20% και το οικογενειακό τους εισόδημα έτους 2020 να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Το οικογενειακό εισόδημα ως 30.000 ευρώ θα επαληθευτεί όταν γίνει η φορολογική δήλωση, αλλά οι δικαιούχοι θα πρέπει να το δηλώσουν από τώρα στην αίτηση που θα υποβάλουν στην «ΕΡΓΑΝΗ» για να πάρουν το 400άρι.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους νέους επιστήμονες που δεν έχουν κλείσει την πρώτη τους 5ετία και για το λόγο αυτό για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου 20% ενώ ισχύει το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα. Ειδικά για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Διαδικασία
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζυρόπουλος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 15 Φεβρουαρίου στην «ΕΡΓΑΝΗ», όπου οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο – υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους και κυρίως τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Για την καταβολή της ενίσχυσης διατίθενται 40 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι το 400άρι θα δοθεί σε 100.000 δικαιούχους.

Το επίδομα χορηγείται στους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, καταβάλλουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες την ειδική εισφορά των 10 ευρώ μηνιαίως υπέρ του κλάδου ανεργίας και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορονοϊού για τους μήνες Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020.

Προσοχή: Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι στο διάστημα από 20 Μαρτίου ως 30 Νοεμβρίου έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία με οποιαδήποτε μορφή (πλήρη, μερική, εκ περιτροπής) ή έμμισθη εντολή ως δικηγόροι.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

* 6910: Νομικές Δραστηριότητες.

* 7111: Αρχιτέκτονες.

* 7112: Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών.

* 8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα.

* 8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα.

* 8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα.

* 7500: Κτηνίατροι.

* 6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών.

* 7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

Τα κριτήρια εσόδων ελέγχονται ως εξής:

* Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον στο άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020.

* Για τους επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, η μείωση τζίρου 20% θα προκύπτει με σύγκριση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου-Δεκεμβρίου 2019 ή και ολόκληρου του έτους. Και σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών δεν είναι θετικός, θα λογίζεται ως μηδενικός.

* Για τους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η μείωση τζίρου 20% θα προκύπτει από τη σύγκριση με τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2019.

Προϋποθέσεις
Πριν από την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ», είναι απαραίτητη η υποβολή από τον ελεύθερο επαγγελματία-ασφαλισμένο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για όλους τους μήνες ή τρίμηνα του έτους 2020. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Εσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των προϋποθέσεων ή δηλωθούν ψευδή στοιχεία, τότε το επίδομα, αν πληρωθεί, θα ζητηθεί να επιστραφεί από αυτόν που το έλαβε ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μέσω της ΑΑΔΕ. Να ενταχθούν άλλοι 40 Κωδικοί (ΚΑΔ) στην ενίσχυση των 400 ευρώ ζητά το ΤΕΕ.

Τα κριτήρια για την χορήγηση των 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες- Σε ποιους ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν οι δικαιούχοι

Τα κριτήρια για την χορήγηση των 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες
To Top