ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζομπόλη: “Ο νέος νόμος κλείνει πληγές χρόνων των ΟΤΑ”

Η βουλευτης Μεσσηνιας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Κοζομπόλη

“Με το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου λύνονται χρόνια προβλήματα των ΟΤΑ, και εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)”, τόνισε ανάμεσα σε άλλα, στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής, η βουλευτής Μεσσηνίας, Παναγιώτα Κοζομπόλη, στη συζήτηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει μια σειρά σημαντικές εκκρεμότητες στο νομοθετικό πλαίσιο των ΟΤΑ και έγινε νόμος του κράτους την Τετάρτη το βράδυ, 26.07.2017.

Σημαντική ρύθμιση η εξέλιξη των ΔΕΥΑ που “με τον νόμο 1069/1980, προβλέφθηκε η ίδρυση και το πλαίσιο λειτουργίας των…, αυτόνομων ως προς τους Δήμους επιχειρήσεων, με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προκειμένου να διαχειρίζονται το σημαντικότερο φυσικό δημόσιο αγαθό, το νερό.

Στα 37 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, είναι αυτονόητο, ότι το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού, πρέπει να επικαιροποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί και να ενσωματώσει την πλούσια εμπειρία από την έως σήμερα λειτουργία των ΔΕΥΑ.
Πολύ περισσότερο που με το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), έγιναν αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη, οι ΔΕΥΑ συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους, με επέκταση της χωρικής τους αρμοδιότητας…”
Όμως, πέρα από την αναγκαία επικαιροποίηση της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΕΥΑ, η βουλευτής τόνισε στην ομιλία της την “περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή σημασία των έργων που εντάσσονται στο πεδίο δραστηριότητας των ΔΕΥΑ είναι τέτοια, που καθιστά απολύτως αναγκαία την πρόβλεψη ρυθμίσεων, που θα παρέχουν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, και πρόσβαση των ΔΕΥΑ σε επενδυτικά εργαλεία [πχ ΕΣΠΑ]που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν, στις νέες προκλήσεις της εποχής και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών τους...
“Επιπλέον ο νόμος εξασφαλίζει ρητά τον “μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΔΕΥΑ και την παροχή δυνατότητας στις ΔΕΥΑ να θεσπίζουν ειδικά τιμολόγια για ευπαθείς ομάδες.”

Στη συνέχεια η βουλευτής Π. Κοζομπόλη στάθηκε σε μερικές από τις ενδιαφέρουσες πτυχές του νομοσχεδίου όπως το ότι “οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν μέσα ατομικής προστασίας στους δικαιούχους εργάτες (ιματισμό και γάλα), ενώ τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι δικαιούχοι εργάτες θα λάβουν χρηματική αποζημίωση, για τα έτη 2012-2016, που τα μέσα ατομικής προστασίας δεν παρέχονταν.
Επίσης, η μη παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο μέλλον, επισύρει αυστηρές κυρώσεις στους Δήμους.

Επιπλέον, διευρύνονται οι δικαιούχοι επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και παύουν οι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις υπαλλήλων και δημάρχων που δεν παρέδωσαν στοιχεία για την αξιολόγηση και τον «επανέλεγχο» συμβάσεων, επί θητείας υπουργού Εσωτερικών, Κυριάκου Μητσοτάκη.”

Με τον νόμο αυτό, ανάμεσα σε άλλα:
Χορηγούνται γονεϊκές άδειες 5 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους δήμων,
μετατρέπονται από μερικής σε πλήρους απασχόλησης συμβάσεις εργαζομένων στους ΟΤΑ, υπό την προϋπόθεση της απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, προβλέπεται η παροχή κινήτρων (δωρεάν σίτιση και διαμονή) σε υπαλλήλους από ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, για τη στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών (Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, αστυνομικό, λιμενικό, πυροσβεστικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων)
καθίστανται αφορολόγητα και ακατάσχετα τα βοηθήματα που χορηγούν οι δήμοι (σε είδος ή σε χρήμα) σε οικονομικά αδύνατους πολίτες ή πολύτεκνους σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, δημιουργείται το Μητρώο Πολιτών».

Στο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα θα τηρείται το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου και ληξιαρχικών πράξεων, με στόχο να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.
καταβάλλεται αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους (αίρονται οι πληθυσμιακοί περιορισμοί)
χορηγείται αποζημίωση σε δημοτικούς συμβούλους που διανύουν μετακινήσεις άνω των 10 χλμ.

Με άλλη διάταξη του νόμου, παρέχεται και σε ιδιώτες (πέρα από τους Δήμους) η δυνατότητα εγκατάστασης Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, και διευκολύνεται η δημιουργία του πρώτου αποτεφρωτηρίου στη χώρα.
Στο νομοσχέδιο, υπάρχει πρόβλεψη για ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών στους δήμους όπως πρόστιμα, κλήσεις, τέλη και εισφορές, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων.
Όπως και, αντίστροφα, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών των δήμων προς τρίτους.

Ρυθμίζεται η λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗΠΕΘΕ) και εξαιρούνται από την αναγκαστική λύση ΑΝ για 3 συνεχείς χρήσεις είναι ζημιογόνες.

Επιπλέον με το νόμο δίνει την δυνατότητα στους δήμους να να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους,
με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος,
με την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους,
με την απαλλαγή από φόρο εισοδήματος της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τα ακίνητα ιδιο-χρησιμοποιούνται ή έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δημόσιο,
με την απόδοση τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, του ποσού που συγκεντρώθηκε από τον φόρο ζύθου, που έχει καταργηθεί,
με την αποσαφήνιση ότι μετά την κατάργηση ενός ΝΠΔΔ ενός ΟΤΑ, εκτός από την περιουσία του, που περιέρχεται στον Δήμο που τον έχει συστήσει, περιέρχονται και οι υποχρεώσεις του”

Κλείνοντας την ομιλία της στη Βουλή, η Παναγιώτα Κοζομπόλη, είπε ότι “το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου λύνει χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις που ταλανίζουν εδώ και χρόνια, τους αιρετούς, τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, τους πολίτες. Κλείνει πληγές χρόνων.

Κοζομπόλη: “Ο νέος νόμος κλείνει πληγές χρόνων των ΟΤΑ”
To Top