ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζομπόλη: Απευθείας στους ασφαλισμένους μέχρι τέλος Ιουνίου η παροχή υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ

“Με νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε από τον Υπουργό Υγείας και ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Επικρατείας «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται το ζήτημα της αποζημίωσης σχετικά με τη χορήγηση οπτικών– γυαλιών οράσεως και παροχή υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, για το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη εφαρμογής του Νέου Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ μέχρι την προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στους νέους κανόνες και μέχρι 30/6/2019.

Επισημαίνουμε ότι η δυσλειτουργία στις ειδικές θεραπείες προκλήθηκε λόγω της άρνησης των θεραπευτών Ειδικής Αγωγής να συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και να προσαρμοστούν στην υποχρέωση να πιστοποιηθούν στο σύστημα, με στόχο να γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ, που αποζημιώνει, ότι οι
θεραπευτές ειδικής αγωγής είναι αδειοδοτημένοι από το κράτος, με βάση τον επιστημονικό τους τίτλο και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που περιλαμβάνει και το ιστορικό κάθε παιδιού, με στόχο να ελέγχεται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ η αντιστοίχιση του κωδικού διάγνωσης με τα ιατρικά δεδομένα, κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα.

H ταλαιπωρία που υπέστησαν οι δικαιούχοι από το γεγονός αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαξιώσει το σημαντικό το έργο της Κυβέρνησης στην Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή καθώς και στη
στήριξη των ατόμων που δικαιούνται Ειδικές Θεραπείες”.

Κοζομπόλη: Απευθείας στους ασφαλισμένους μέχρι τέλος Ιουνίου η παροχή υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής
To Top