ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορονοϊός: Διευκολύνσεις και μέτρα στο Δημόσιο

Οδηγίες δίνει με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών για τα μέτρα που θα ισχύσουν έως τις 18 Ιανουαρίου για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για
την παροχή διευκολύνσεων σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους.
«Είναι επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού ή, εναλλακτικώς, η χρήση μειωμένου ωραρίου έως 25%, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω διευκολύνσεων και ανάλογα με τον χρόνο έναρξης και τον τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών», αναφέρεται.
Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον είναι δυνατό αυτό βάσει των καθηκόντων τους, καθώς και απασχόλησης με πλήρες, αλλά διαφοροποιημένο ωράριο από το προβλεπόμενο προ κορονοϊού.
Σύμφωνα, επίσης, με την εγκύκλιο, ορίζεται πως ως προς τις βεβαιώσεις κίνησης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων.
Στο πλαίσιο των μέτρων, εξάλλου, παραμένουν σε ισχύ μεταξύ άλλων η πρόβλεψη για υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, ή υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, η εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού καθώς και η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

Κορονοϊός: Διευκολύνσεις και μέτρα στο Δημόσιο
To Top