ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινέας: Τροπολογία για εργόσημο διαιτητών

Τροπολογία με θέμα την επέκταση της κάλυψης εργοσήμου στους διαιτητές, κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, Πέτρος Κωνσταντινέας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

Αναλυτικά:

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται το ζήτημα που είχε ανακύψει σχετικά με την αμοιβή και ασφάλιση των διαιτητών. Οι υπηρεσίες του διαιτητή έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, αφού προσφέρονται συνήθως μια φορά την εβδομάδα ή και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα και αποκλειστικά στο γήπεδο. Ακόμα, οι διαιτητές αμείβονται μόνο όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και πληρώνονται από την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα, κάτι που έχει ως συνέπεια η γηπεδούχος Π.Α.Ε ή το ποδοσφαιρικό σωματείο αποτελεί τον οιονεί «εργοδότη» τους.
Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια να υπάρχει ένα καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης των διαιτητών των αγώνων ποδοσφαίρου.
Με τη διάταξη επιλύεται με οριστικό τρόπο το ζήτημα αυτό προς όφελος των διαιτητών που θα μπορούν πλέον να αμείβονται και να ενταχθούν σε ένα καθεστώς ασφάλισης και προς όφελος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που θα εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές από την απασχόληση των διαιτητών. Η οριστική αυτή διευθέτηση του θέματος θα γίνει με την ένταξη των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών αγώνων στο εργόσημο.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής:
«Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων.»

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Ο Προτείνων Βουλευτής

Κωνσταντινέας Πέτρος

Κωνσταντινέας: Τροπολογία για εργόσημο διαιτητών
To Top