Ψυχολογία

ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας: “Η πορεία της Ζωής”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στις 26 Ιουνίου, το ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας δημιούργησε ένα βίντεο ευαισθητοποίησης για το θέμα με έμφαση στον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας.Το βίντεο είναι έμπνευση και δημιουργία της Επιστημονικής Ομάδας του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. ώστε να μεταφερθεί το μήνυμα για τον προστατευτικό ρόλο της οικογένειας και της σημασίας του για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

To Top