Ψυχολογία

ΚΕΠΕΠΨΥ: Ατομική συμβουλευτική μέσω Skype σε γονείς

TI ANAΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΠΕΠΨΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε Μεσσηνίας (ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ) θέλοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του στην κοινότητα λόγω των δύσκολων συνθηκών, παρέχει τη δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής μέσω skype σε γονείς σε θέματα σχετικά με:

-τη διαχείριση δυσκολιών που προκύπτουν στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας
-την αντιμετώπιση των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων (άγχος, θυμός, λύπη κλπ) λόγω της παραμονής τους στο σπίτι
– την υπερβολική χρήση του διαδικτύου
-την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, ώστε να συμβάλλουν με την σειρά τους στην διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν πρωτίστως στο 27210-84009 και έπειτα από συνεννόηση με την επιστημονική ομάδα του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. να οριστεί η διαδικτυακή συνάντηση.

ΚΕΠΕΠΨΥ: Ατομική συμβουλευτική μέσω Skype σε γονείς
To Top