ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Υποχρεωτική η μάσκα για πολίτες και προσωπικό στις υπηρεσίες μας

“Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιδημιολογικές εξελίξεις και με γνώμονα την προστασία της υγείας τόσο του συνόλου των πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους όσο και του υπηρετούντος προσωπικού σε αυτή ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-07-2020 ΚΥΑ (Β΄3131)”, καταλήγει η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Kεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Υποχρεωτική η μάσκα για πολίτες και προσωπικό στις υπηρεσίες μας
To Top