ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Οδηγίες λόγω κορονοϊού προς τους πολίτες που εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του

Να τηλεφωνούν πριν προσέλθουν στην Υπηρεσία για εξυπηρέτησή τους συνιστά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας στους συναλλασσόμενους με αυτό, ενώ προτρέπει τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και το συνωστισμό

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιδημιολογικές εξελίξεις και με γνώμονα την προστασία της υγείας τόσο του συνόλου των πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους όσο και του υπηρετούντος προσωπικού σε αυτή, ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό για μια σειρά από προτάσεις για την εξυπηρέτηση του χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας:

α) πριν την προσέλευση στην Υπηρεσία μας για διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερόμενου αναλόγως της υπόθεσής του με το αντίστοιχο Γραφείο, προκειμένου εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποφευχθεί ο συνωστισμός μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστούς και περιορισμένους χώρους της Υπηρεσίας.

β) κατά την προσέλευση κοινού στην Υπηρεσία να προσέρχονται μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

γ) άτομα υπαγόμενα σε ευπαθείς ομάδες (συνταξιούχοι ΝΑΤ κ.λ.π.) συνίσταται να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν την μετακίνηση και τον συνωστισμό τους στους χώρους της Υπηρεσίας μας. Για την απλή παροχή πληροφοριών συνίσταται η τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία μας ευχαριστεί το συναλλασσόμενο κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατηρήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών σε υψηλό επίπεδο και ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους για την συνεργασία τους.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Οδηγίες λόγω κορονοϊού προς τους πολίτες που εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του
To Top