ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Ομόφωνo ψήφισμα του Δ.Σ. με 4 αιτήματα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 75 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
(13ο Διοικητικό Συμβούλιο της 18.11.2020)
Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 18.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 14:00 έως 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) μετά από την 642/14.11.2020 ΑΔΑ: 6842ΟΛΦΦΠΛΒ πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αγγελή Αναστάσιου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.

Συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι:
1) Αγγελής Αναστάσιος, Πρόεδρος
2) Αναζίκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3) Μωραγιάννης Χρήστος, Μέλος
4) Φατούρος Ιωάννης, Μέλος
5) Μακρής Ευστάθιος, Μέλος
6) Νινιός Παναγιώτης, Μέλος
7) Μαλαπάνη Μαρία, Μέλος
Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Διευθυντής της Εταιρείας κ. Κωτσάκος Νικόλαος. Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. Κωνσταντίνος Σκλήκας.

Αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Αγγελής Αναστάσιος άρχισε την συνεδρίαση.
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση, το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, που το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του κατεπείγοντος του χαρακτήρα του με τίτλο: Ψήφισμα λόγω των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
Μετά από γραπτή πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε το τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νινιός Παναγιώτης και η οποία έχει ως εξής:

16/11/2020 ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας προτείνει τα κάτωθι:

1)Την επανεξέταση των αυστηρών μέτρων τα οποία ισχύουν στις Λαϊκές Αγορές όπως ισχύουν στα πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ κλπ.

2) Την άρση των ανισοτήτων μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ και καταστημάτων μαναβικής εις βάρος των παραγωγών των Λαϊκών Αγορών, οι οποίες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών και μάλιστα ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

3) Την άμεση καταβολή του επιδόματος προς τους παραγωγούς, το οποίο είχε αναγγελθεί από την Άνοιξη του 2020.

4) Την επιπλέον καταβολή επιδόματος για το μήνα Νοέμβριο, δεδομένου ότι με την 2η καραντίνα και τα αυστηρότερα νέα μέτρα, οι παραγωγοί υπέστησαν περαιτέρω οικονομική ζημιά.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε Ο.Τ.Α, στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020, μετά από διαλογική συζήτηση

Ψηφίζει

1)Την επανεξέταση των αυστηρών μέτρων τα οποία ισχύουν στις Λαϊκές Αγορές όπως ισχύουν στα πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ κλπ.

2)Την άρση των ανισοτήτων μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ και καταστημάτων μαναβικής εις βάρος των παραγωγών των Λαϊκών Αγορών, οι οποίες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών και μάλιστα ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

3)Τήν άμεση καταβολή του επιδόματος προς τους παραγωγούς, το οποίο είχε αναγγελθεί από την Άνοιξη του 2020.

4)Την επιπλέον καταβολή επιδόματος για το μήνα Νοέμβριο, δεδομένου ότι με την 2η καραντίνα και τα αυστηρότερα νέα μέτρα, οι παραγωγοί υπέστησαν περαιτέρω οικονομική ζημιά.

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1. ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5. ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Καλαμάτα 18.11.2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Ομόφωνo ψήφισμα του Δ.Σ. με 4 αιτήματα
To Top