Χορός

Keep Dancing 2022: “Speed the spiral” από τον Πλωτίνο Ηλιάδη 16 και 17 Απριλίου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας διευρύνοντας τις δράσεις του κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing, σε συνεργασία με την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, η τροφοδότηση του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης με σημαντικά ερεθίσματα, καθώς και η υποστήριξη των ταλέντων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

16-17 Απριλίου
Πλωτίνος Ηλιάδης / Speed the spiral

Το μάθημα αντιμετωπίζει το σώμα ως το τέλειο εργαλείο, βάζοντάς το στη διαδικασία να πειθαρχεί και να ενεργοποιεί στα βέλτιστα το νευρομυϊκό σύστημα. Μέσα από χορευτικούς συνδυασμούς με έντονο το στοιχείο της ροής (flow), διερευνάται η σωστή διαχείριση του σώματος και η συνεχής εξέλιξη της τεχνικής. Οι πέντε βασικοί πυλώνες που δουλεύουμε στο μάθημα είναι: η συνεχόμενη ροή, οι μεταφορές βάρους, οι αλλαγές επιπέδων, οι εναλλαγές δυναμικών και τέλος η ταχύτητα και η ακρίβεια εκτέλεσης. Στόχος, να εκπαιδεύσουμε το σώμα να μπορεί να ανταποκριθεί με ακρίβεια σε υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας της κίνησής του. Κύριος πρωταγωνιστής είναι το spiral που ρέει συνεχώς στο σώμα και στις αρθρώσεις έτσι ώστε η ενέργεια να μεταφέρεται με συνεχόμενη ροή από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.

Σε συνεργασία με τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πληροφορίες/Συμμετοχές:
Τηλ. 2721083086 (καθημερινά 16.00-20.00)
email: dance@kalamatafaris.gr

Keep Dancing 2022: “Speed the spiral” από τον Πλωτίνο Ηλιάδη 16 και 17 Απριλίου
To Top