ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΔΕ: Οι χώροι εκπαίδευσης να περάσουν στους δήμους

Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να μεταβιβαστούν στους δήμους οι χώροι εκπαίδευσης, ζητάει η ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας πως το υφιστάμενο καθεστώς προκαλεί προβλήματα. Ειδικότερα, αναφέρεται πως το σύνολο των σχολικών κτιρίων έχει ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ενώ η αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων έχει μεταφερθεί στους δήμους.
Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί αδυναμία εύρεσης του συνόλου των σχετικών φακέλων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη έως αδύνατη η συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών για να προβούν οι δήμοι στις δέουσες ενέργειες έργων, προμηθειών, υπηρεσιών πυροπροστασίας, πυρασφάλειας κ.λπ. Για τον λόγο αυτόν, τονίζει την ανάγκη άμεσης και πλήρους μεταβίβασης των χώρων αυτών στους δήμους.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της ΚΕΔΕ, ακίνητα και κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως χώροι εκπαίδευσης ή εν γένει ως χώροι για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης και περιήλθαν στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ανήκουν πλέον στις Περιφέρειες κατά κυριότητα πρέπει να μεταβιβαστούν αυτοδικαίως στους δήμους, εντός των οποίων βρίσκονται λόγω της μεταβίβασης ήδη σε αυτούς της σχετικής αρμοδιότητας.
Παράλληλα, το ίδιο να ισχύσει και για οικόπεδα στα οποία μπορεί να μην έχουν ανεγερθεί σχολικές μονάδες, αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι εκπαίδευσης από τα σχέδια των δήμων. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, οι δήμοι θα πρέπει να καταγράψουν τα κινητά και ακίνητα στοιχεία των σχολικών μονάδων για τη δημιουργία ταυτότητας του κάθε κτιρίου.

ΚΕΔΕ: Οι χώροι εκπαίδευσης να περάσουν στους δήμους
To Top