Το δικό μου Σχολείο

ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας: Εγγραφές παιδιών για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις

ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγγραφές χωρίς αξία τοποθέτησης στα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνουν ότι σε εφαρμογή του άρθρου 6Β του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ, θα προβούν σε εγγραφές ωφελουμένων χωρίς αξία τοποθέτησης, στα κάτωθι ΚΔΑΠ, όπου υπάρχουν οι κάτωθι κενές θέσεις:

Α) ΚΔΑΠ 18ου ΔΣ (Γιαννιτσάνικα)- Κενές θέσεις 5

Β) ΚΔΑΠ Λαιικων – Κενές θέσεις 7

Γ) ΚΔΑΠ Θουρίας – Κενές θέσεις 4

Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ (κατά σειρά προτεραιότητας α) παιδιά ορφανά από δυο γονείς, β) παιδιά άγαμων γονέων, γ) παιδιά ορφανά από ένα γονέα, δ) παιδιά πολυτέκνων, ε) παιδιά διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, στ) παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, κλπ, ζ) παιδιά υπαλλήλων που εργάζονται σε βάρδιες η) παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας θ) παιδιά λοιπών οικογενειών, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών).

Για την εγγραφή απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού

3. Ιατρική βεβαίωση (Πιστοποιητικό Υγείας Παιδιού)

4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 2018) της αιτούσας και του συζύγου/συντρόφου

5. Βεβαιώσεις εργασίας γονέων

6. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο άλλης ιδιότητας (διαζευκτήριο, κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο 322, β’ όροφος, κτίριο Β’ Νέου Δημαρχείου (Αθηνών 99), έως και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020.

ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας: Εγγραφές παιδιών για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις
To Top