Επιχειρείν

Κάτοικος Λαδά ο επαγγελματίας που νοίκιασε την καφετέρια στο Τουριστικό Ταϋγέτου

Καφετέρια Τουριστικού Ταϋγέτου: Κατακυρώθηκε στον έναν και μοναδικό πλειοδότη

Στην Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας που θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 6 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να ληφθεί και τυπικά η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημόσιας φανερής δημοπρασίας που έγινε στις 25 Μαΐου στο Δημαρχείο για την ενοικίαση της Καφετέριας στο Τουριστικό Ταϋγέτου.

5+5 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας εμφανίστηκε ένας και μοναδικός πλειοδότης (υποψήφιος ανάδοχος), ο Μπαρσίνικας Κωνσταντίνος του Ιωάννη, κάτοικος Λαδά, και έτσι κατακυρώθηκε στο όνομά του η λυόμενη ξύλινη καφετέρια στο Τουριστικό Ταϋγέτου, έναντι 200 ευρώ το μήνα, που ήταν και η αρχική τιμή εκκίνησης. Σύμφωνα με τους όρους της εκμίσθωσης η καφετέρια νοικιάζεται για 5 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλα 5, ενώ ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να τη λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Όπως επισημαίνεται στους όρους εκμίσθωσης, το ακίνητο εκμισθώνεται στην πραγματική του κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα (ως έχει). Πρόκειται για τη λυόμενη ξύλινη κατασκευή 90,88 τμ. με δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου. Η καφετέρια βρίσκεται στην Αλαγονία και συγκεκριμένα στο 34ο χλμ της Εθνικής Οδού Καλαμάτας-Σπάρτης, στον Ταΰγετο.
Όπως προβλέπεται, για τη συντήρηση του ακινήτου (αντικαταστάσεις, επισκευή ζημιών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο μισθωτής. Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου απαγορεύεται.
Το μηνιαίο ενοίκιο που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα χρόνο, και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως.

Όπως προβλέπεται, ο νέος μισθωτής οφείλει να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση ως προς τη νομιμότητά της, για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Μετά την υπογραφή, εντός 8 ημερών καλείται να προσέλθει και να παραλάβει το μίσθιο (την καφετέρια) και να υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Μαίρη Περδικέα

Κάτοικος Λαδά ο επαγγελματίας που νοίκιασε την καφετέρια στο Τουριστικό Ταϋγέτου
To Top