ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας: Δικαιολογητικά και Αιτήσεις εγγραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας γνωστοποιεί ότι, στο Νομό Μεσσηνίας και στη θέση Σουμπρόλακκα Ταϋγέτου, θα λειτουργήσει φέτος με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Καλαμάτας η εν λόγω Παιδική Εξοχή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ανακοινώνει τα παρακάτω:

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι 4 και καθεμιά θα έχει διάρκεια 10 ημερών:

1η Περίοδος: από 2 Ιουλίου έως 11 Ιουλίου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν παιδιά
2η Περίοδος: από 13 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου, και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν παιδιά
3η Περίοδος: από 24 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν ΑΜΕΑ
4η Περίοδος: από 4 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν ηλικιωμένοι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :

Για παιδιά:
•Αίτηση
[Δείτε την αίτηση εδώ:http://kalamata.gr/images/arthra/2018/05/17-14530/aithsh-eggrafhs-paidiou.pdf

Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λπ.), καθώς και κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει τα παραπάνω (φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.)
[http://kalamata.gr/images/arthra/2018/05/17-14530/ypefthynh-dhlvsh-paidiou.pdf

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).

Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.

Στην Παιδική Εξοχή γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και είναι ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών.

Για ηλικιωμένους:

•Αίτηση συμμετοχής [http://kalamata.gr/images/arthra/2018/05/17-14530/aithsh-eggrafhs-hlikivmenou.pdf

•Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του [http://kalamata.gr/images/arthra/2018/05/17-14530/ypefthynh-dhlvsh-hlikivmenou.pdf

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

•Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.

Οι κατασκηνωτές (παιδιά & ηλικιωμένοι) θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής 30 ευρώ, στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή στον αριθ. 220/54035021 (GR 3101102200000022054035021) τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα του κατασκηνωτή.

Εξαιρούνται τα παιδιά των τριτέκνων, των πολυτέκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του κατασκηνωτή, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Οι εγγραφές των παιδιών & των ηλικιωμένων θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 έως 14:00, στο Δημαρχείο Καλαμάτας – Διεύθυνση Πρόνοιας – κτήριο Β, Αθηνών 99, ισόγειο, γραφείο 27) & στο Α΄ & Β΄ΚΑΠΗ του Δήμου .
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής η 15η Ιουνίου 2018.

Για ΑμεΑ

Οι εγγραφές ατόμων με αναπηρία θα γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.), που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλ. 210 5236501.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καλαμάτας και μπορούν να στέλνονται και ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:
Δήμος Καλαμάτας
Διεύθυνση Πρόνοιας
Αθηνών 99
24134 Καλαμάτα

Κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας: Δικαιολογητικά και Αιτήσεις εγγραφής
To Top