ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατασκευή γηπέδου στα Λαίϊκα

Τη σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λαιΐκων», υπέγραψαν χθες Μ.Πέμπτη 5 Απριλίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Δημόπουλος ΑΤΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 51,21% επί προϋπολογισμού μελέτης 620.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η προθεσμία που έχει ο ανάδοχος για να ολοκληρώσει το έργο είναι 240 ημέρες, δηλαδή εντός του 2018. Πηγές χρηματοδότησης είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

Μέσω του έργου αυτού θα κατασκευασθεί γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Λαιΐκων (Νταμάρια), σε χώρο έκτασης 13,5 στρεμμάτων, που έχουν παραχωρήσει στο Δήμο Καλαμάτας χωρίς αντάλλαγμα τα αδέλφια Νικήτας και Σταυρούλα Κάρτσωνα.

Θα εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, εγκατάστασης περίφραξης, κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων, ενώ το γήπεδο θα έχει κερκίδες στη βόρεια πλευρά του. Ο αγωνιστικός χώρος θα στρωθεί με συνθετικό τάπητα, ενώ θα υπάρχει και σύστημα διαβροχής του. Ακόμη, θα εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισμός.
Τέλος, σε υπάρχον κτήριο θα γίνει εσωτερική διαμόρφωση και συντήρηση, ώστε να δημιουργηθούν χώροι αποδυτηρίων, με WC και ντουσιέρες.

Κατασκευή γηπέδου στα Λαίϊκα
To Top