Υγεία

Καταγγελία των ειδικευμένων ιατρών του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το σωματείο καταγγέλλει ότι σήμερα 30-07-2020 στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας δεν εφημερεύει ειδικευμένος παθολόγος.
Το γεγονός αυτό ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των πολιτών της Μεσσηνίας και μάλιστα εν μέσω της γνωστής πανδημίας. Αυτό οφείλεται στην επικίνδυνη υποστελέχωση της παθολογικής κλινικής.
Το σωματείο επανελλειμένα έχει θίξει το ζήτημα της μή επάρκειας σε ιατρικό προσωπικό.
Οι ιατροί στις περισσότερες κλινικές του νοσοκομείου υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια τους προκειμένου να καλύψουν τις εφημερίες.
Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση βαραίνουν αποκλειστικά την Διοίκηση του νοσοκομείου, την 6η Υ.Π.Ε και το Υπουργείο Υγείας.
Καθώς η υποστελέχωση αντί να διορθώνεται γίνεται ακόμη πιο σοβαρή, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς και λόγω της πανδημίας, είναι σίγουρο πως στο μέλλον θα προκύπτει όλο και πιο συχνά το γεγονός της μή κάλυψης των εφημεριών με τους απαραίτητους ιατρούς.
Επιβάλλεται να δοθεί άμεση λύση αλλά και να θωρακισθεί η παθολογική κλινική με την πρόσληψη τουλάχιστον τεσσάρων μόνιμων παθολόγων.

O Αντιπρόεδρος Η γραμματέας
Ζ.Χουσιανίτης

Καταγγελία των ειδικευμένων ιατρών του Νοσοκομείου Καλαμάτας
To Top