ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας κατά του Π.Νίκα

Μέλη του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, ύστερα από αίτημά τους, συναντήθηκαν, στις 13-7-2018,με το Δήμαρχο Καλαμάτας στον οποίον και έθεσαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στους εργαζομένους στο Δήμο, σχετικά με την παύση προϊσταμένων και την καταβολή των επιδομάτων τους, την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων καθώς και τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών.
Ο Δήμαρχος κατέθεσε τις απόψεις τους στα μέλη του ΝΤ, αναφέροντας ότι προσπάθειά του είναι πάντα η βέλτιστη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών ενώ για τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών πρόσθεσε ότι τηρείται η νόμιμη ποσόστωση και ότι υπήρξε συμφωνία με τους εργαζόμενους.
Για το θέμα της παύσης των προϊσταμένων, ανέφερε πως σίγουρα δεν ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία που προβλέπεται και πως η Πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει καθορίζοντας τις προϋποθέσεις επιλογής των στελεχών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι δραστηριότητες των στελεχών (αιρετοί κλπ), να μην παρεμποδίζουν την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.
Από την πλευρά τους, τα μέλη του ΝΤ, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και την αντίθεσή τους για τον τρόπο με τον οποίον ο Δήμαρχος Καλαμάτας αποφάσισε την παύση των προϊσταμένων και την διακοπή καταβολής των επιδομάτων θέσης και ζήτησαν την τήρηση των εργασιακών συνθηκών όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία.

Το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας ομόφωνα καταγγέλλει την αυθαίρετη παύση των προϊσταμένων και ζητά από τον Δήμαρχο Καλαμάτας να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που περιγράφουν και καθορίζουν επακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτικών υπαλλήλων και να επαναφέρει τους προϊσταμένους που καθαιρέθηκαν στην πρότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η επαγγελματική ανέλιξη των δημοτικών υπαλλήλων και η καταβολή επιδομάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του αρμόδιου κάθε φορά Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως σαφώς προβλέπεται από τον νομοθέτη.

To Top