Καρλαύτη: “Τα ιατρικά συνέδρια δεν είναι Ιατρικός Τουρισμός”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρλαύτη: “Τα ιατρικά συνέδρια δεν είναι Ιατρικός Τουρισμός”

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 55.000 ΕΥΡΩ ΤΟΥ 24ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Στη 17η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, τη Δευτέρα 1/10/2018, τέθηκε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα της χρηματοδότησης, μέσω της Αναπτυξιακής Πελοπόννησος Α.Ε., του 24ου Συνεδρίου ΩΡΛ που θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι από 12 έως 14 Οκτωβρίου, με το ποσό των 55.000 ευρώ.

Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια εμφανίζει θέμα χρηματοδότησης ιατρικών συνεδρίων, προσπαθώντας να το ενδύσει με το μανδύα του Ιατρικού Τουρισμού και του Τουρισμού Υγείας.
Όπως είναι γνωστό, τα ιατρικά συνέδρια είναι αυτοτελώς χρηματοδοτούμενα και ουδέποτε είχαν πρόβλημα εύρεσης πόρων, γι’ αυτό και πραγματοποιούνταν κατά δεκάδες ετησίως στην Πελοπόννησο.
Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από τις ιατρικές επιστημονικές εταιρείες (εν προκειμένω την ΩΡΛ) και από άλλες πηγές που έχουν νόμιμο συμφέρον. Εκτός αυτού, με τις νέες αυστηρές διατάξεις που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, τα συνέδρια έχουν καθαρά επιστημονικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα και σε αυτά συμμετέχουν μόνο οι σύνεδροι γιατροί. Η δε τουριστική δραστηριότητα αυτών και των συνοδών μελών στην περιοχή του συνεδρίου, γίνεται αυθόρμητα στο πλαίσιο της αγοράς και καθορίζεται από τους κανόνες της χωρίς βέβαια να είναι ανάγκη να παρέμβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αυτό.
Στην εισήγηση ενεπλάκη το ιατρικό συνέδριο με τον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Υγείας. Πρόκειται για μια σκόπιμη συσχέτιση διαφορετικών πραγμάτων. Ο Ιατρικός Τουρισμός και ο Τουρισμός Υγείας εντάσσονται στις ειδικές εξελισσόμενες μορφές τουρισμού και αποτελούν νέους, πολλά υποσχόμενους τομείς για τη χώρα μας. Αυτούς τους τομείς, στους οποίους υπεισέρχεται πλήθος φορέων, οικονομικών και θεσμικών παραγόντων, η Περιφέρεια θα μπορούσε πράγματι στοχευμένα και με σύνεση να τους στηρίξει. Όμως, καθώς δεν διαφαίνεται ούτε καν στο βάθος αναπτυξιακή προοπτική σε αυτήν τη χρηματοδότηση των 55.000 ευρώ και μέσα στα γνωστά στενά δημοσιονομικά πλαίσια, θα ήταν χρήσιμο τα χρήματα αυτά να διατεθούν σε άλλες δράσεις κοινωνικού και πραγματικά αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή από την εισήγηση και τις τοποθετήσεις των συμβούλων της πλειοψηφίας δεν έγινε άρση των σοβαρών επιφυλάξεών μας για τη σκοπιμότητα αυτής της χρηματοδότησης, η παράταξη «Πελοπόννησος Πρώτα» ψήφισε λευκό στο συγκεκριμένο θέμα.

Για την «Πελοπόννησος Πρώτα»
Η περιφερειακή σύμβουλος Στέλλα Καρλαύτη

Καρλαύτη: “Τα ιατρικά συνέδρια δεν είναι Ιατρικός Τουρισμός”
To Top