ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καραμούζης: Η πόλη της Καλαμάτας εξ ορισμού ενδείκνυται για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: Η ΑΝΘΗΣΗ, Η ΠΑΡΑΚΜΗ, Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Η πόλη της Καλαμάτας εξ ορισμού ενδείκνυται για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ενδείκνυται διότι γεωγραφικά και σε συνδυασμό με τον Ταΰγετο αλλά και τη μεσσηνιακή πεδιάδα, μέσω των φυσικών πομπών άφθονου νερού από το Νέδοντα τον Άρι τον Πάμισο, και τέλος των  πολλών χιλιομέτρων θαλασσίου παραλιακού μετώπου, επιτρέπουν συνδυαστικά αλλά και μεμονωμένα την καλλιέργεια. Είναι βέβαιο πως μόνο ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αδυνατεί να αποτελέσει τη βάση της οικονομικής ευημερίας μιας περιοχής, αλλά δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της. Ορισμένα από τα προϊόντα αγροτικής παραγωγής της Καλαμάτας είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η πατάτα, η αγκινάρα το φασόλι, το φιστίκι κ.α.

Η αστικοποίηση της πόλης και όχι μόνο οδήγησε τον πρωτογενή τομέα να βρεθεί αντιμέτωπος με προκλήσεις και δυσκολίες.  Η αλλαγή στην αγροτική πολιτική, το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο ανταγωνισμός των εγχώριων με τα εισαγόμενα έχουν επηρεάσει εμφανώς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση του αριθμού των αγροτών και ων κτηνοτρόφων.

Παρόλες τις αντιξοότητες εξακολουθούν, το ευτύχημα είναι πως και νέοι πλέον στρέφονται προς τα εκεί, να υπάρχουν εκείνοι που ασχολούνται με τη γη. Οφείλουμε να τους ενισχύσουμε, οφείλουμε να τους παροτρύνουμε, μέσω επιδοτήσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων εκπαίδευσης, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και της ταυτόχρονης αύξησης της ανταγωνιστικότητας.

Μέλημα της τοπικής κοινότητας πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια ηθικής αλλά και υλικής ανασυγκρότησης των επαγγελματιών της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Επιβεβλημένη είναι η ανάγκη δημιουργίας συνεργιών μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.
Συνεργασία για την από κοινού απόκτηση τεχνολογικά εξελιγμένου εξοπλισμού, αξιοποίηση αλλά και διεκδίκηση κοινών πόρων αλλά και την από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης(marketing). Η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει σε αποτελεσματική οικονομία κλίμακας αλλά και αύξησης της ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον η προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης αλλά και εκστρατειών και δημιουργίας εκδηλώσεων προώθησης της προτίμησης τοπικών προϊόντων. Ακόμα, μια συνεταιριστική σχέση με τα τοπικά εστιατόρια αλλά και ξενοδοχεία και καταστήματα για την προώθηση αλλά και χρήση μόνο τοπικών προϊόντων ,

Τέλος, η εφαρμογή βιώσιμης πρακτικής αλλά και προώθησης του αγροτουρισμού από τη δημιουργία τουριστικών πακέτων με επιτόπια εμπειρία στον αγρότοπο, αλλά και υποδομές φιλοξενίας τουριστών, αποτελούν ορισμένα από τα πολλά “όπλα” του τόπου μας για την ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη πόλη της Καλαμάτας.

Καραμούζης: Η πόλη της Καλαμάτας εξ ορισμού ενδείκνυται για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας
To Top