ΕΥ ΖΗΝ

To KalamataMove εξελίσσεται

To project KalamataMove εξελίσσεται, και οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας ενημερώνουν ότι διατίθεται μία νέα λειτουργία, σχετική με την υποβολή προβλημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στην πόλη μας.

Με τον ίδιο απλό τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να υποβάλλει ένα νέο σημείο πρόσβασης για να εισαχθεί στο σύστημα, έτσι πλέον μπορεί ο καθένας να υποβάλλει κάποιο πρόβλημα που παρατηρεί και σχετίζεται με την προσβασιμότητα στην πόλη.
Παράλληλα, μπορεί να συνοδεύσει το αίτημά του με φωτογραφία από το σημείο.

“Σκοπός μας είναι να συγκεντρώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσα προβλήματα έχουν καταγραφεί και να τα καταθέτουμε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου ώστε να λαμβάνει γνώση”, αναφέρουν οι δημιουργοί.
Στόχος είναι οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα διάφορα αιτήματα και γιατί όχι να παρατηρούν την επίλυσή τους.
Η πρόσβαση ανήκει σε όλους.

http://move.osporos.com/problem/new

Βασίλης Παπαευσταθίου, Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΜΠ, Μέλος “Ευτόπος”
Βασίλης Πουλόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc, PhD, Μέλος “Ο Σπόρος”
Ηλίας Καλφακάκος, Οικονομολόγος, Μέλος “Ο Σπόρος”

Τι είναι το KalamataMove

Το KalamataMove υλοποιήθηκε από την ομάδα Ο Σπόρος και την ομάδα Εὖ-τόπος.
Αποτελεί την πρώτη δράση του ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2030, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει σε μια πόλη ανθρώπινη και βιώσιμη με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.
Στο μέλλον η πόλη μας θέλουμε να είναι πλήρως προσβάσιμη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Θέλουμε πάνω απ’ όλα η δομή της να προσδιορίζεται ανθρωποκεντρικά με μια ιεραρχία που θα σέβεται την προσπελασιμότητα όλων, ακόμη και των ηλικιωμένων, των παιδιών και κυρίως των Ατόμων με Αναπηρία.

To KalamataMove εξελίσσεται
To Top