ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλαμάτα Τόπος Ζωής: Οι ερωτήσεις της Τόνιας Κουζή στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι τοποθετήσεις της επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Τόπος Ζωής”, Τόνιας Κουζή στο 21ο Δημοτικό Σμβούλιο Καλαμάτας.

ΣΒΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Από το δικτυακό τόπο του Δήμου Καλαμάτας ενημερωθήκαμε για την σύσκεψη σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Καλαμάτας στις 15.11.2019.
Ενδεικτικά η ανακοίνωση λέει ότι Συζητήθηκε το γενικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα εκπονηθεί η μελέτη, παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι φάσεις της και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

Επίσης, ανακοινώθηκε και μια πρώτη διαβούλευση στις 9.12.2019.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Ο ισχύων Νόμος για τα ΣΒΑΑΚ είναι ο Ν4599/2019 όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει την ορθή μεθοδολογία προετοιμασίας του ΣΒΑΚ.

Εδώ ανακύπτουν και τα ερωτήματα που φέρνουμε σήμερα στο ΔΣ τα οποία και προηγούνται της διαβούλευσης κατά την άποψη μας:

Στην παράγραφο 12 τονίζεται ότι αναμένεται ΚΥΑ όπου και θα εξειδικεύεται το πλαίσιο οδηγιών για τα ΣΒΑΚ εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έχει ο Δήμος Καλαμάτας κάποια ενημέρωση για την πολυαναμενόμενη ΚΥΑ και προχωρά στο σχεδιασμό;

Έχει συσταθεί η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 από τον φορέα εκπόνησης δηλαδή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 το Δήμο Καλαμάτας (η οποία ΟΜΑΔΑ αποτελείται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα & στελέχη του δικτύου φορέων);

Έχει συνεπώς συσταθεί νωρίτερα το Δίκτυο Φορέων δηλαδή κατά την παρ. 7 συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών (όμοροι ΟΤΑ, Αποκεντρωμένες διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, περιβαλλοντικοί σύλλογοι);

Έχει καταρτιστεί το Σύμφωνο Συμμετοχής; Από αυτό απορρέουν ο σκοπός της συνεργασίας του φορέα εκπόνησης & του δικτύου Φορέων, εκεί περιγράφεται η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου ανά στάδιο του ΣΒΑΚ. Εφόσον αυτό καταρτιστεί και υπογραφεί οφείλει να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουν γίνει τα παραπάνω βήματα;

Επίσης, η προσεχής σύντομη σε χρονικό διάστημα διαβούλευση θα γίνει επί ποιας ημερήσιας διάταξης; Επιλύσεων από τη μελετήτρια εταιρεία; κατευθυντηρίων γραμμών της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Θα έχει προηγηθεί το Σύμφωνο Συμμετοχής μια και μιλάμε για λιγότερο από ένα ΜΗΝΑ;

Τέλος, θα ήταν σκόπιμο με βάση τη διαμαρτυρία – καταγγελία του ΣΕΣ ( Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) τον προηγούμενο Μάρτιο να ενημερωθεί το ΔΣ αν και η δική μας επιλογή συνεργατών βασίστηκε σε κριτήρια ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η κατοχή πιστοποιητικών ISO σε τομείς άσχετους με το αντικείμενο, ……. τα οποία προφανώς και δεν αποδεικνύουν την εμπειρία και ικανότητα για την εκπόνηση μελέτης ΣΒΑΚ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο σύλλογος.

Παραλιακό Μέτωπο κ Γερμανοί

Στην αποτίμηση που έγινε για την παρουσία του Δημάρχου στην 9η ελληνογερμανική συνδιάσκεψη με έκπληξη μας διαβάσαμε σε σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Δήμου το παρακάτω:

Η ομάδα Γερμανών αρχιτεκτόνων, που το 2018 πραγματοποίησε μελέτες διασύνδεσης της Καλαμάτας με τον εθνικό δρόμο και τον περιμετρικό, επιθυμεί να συνεχίσει τις εργασίες της με αντικείμενο περιοχή της πόλης που θα τους υποδείξουμε εμείς (π.χ. παραλιακό μέτωπο)
Από αυτό απορρέουν πολλά προς συζήτηση ερωτήματα:

  1. Από ποιο νόμο επιτρέπεται η επιθυμία μιας αρχιτεκτονικής ομάδας να αναλάβει ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ όπως αυτό του παραλιακού μετώπου η οποιουδήποτε άλλου; Ο Ν4412/2016 περί ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με σαφήνεια δεν δίνει τα περιθώρια αντίστοιχης πρωτοβουλίας ή επιθυμίας. Ακόμη και σε μικρό κοστολογικά έργο διασφαλίζει τις διαδικασίες με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Παράλληλα,

  1. ΜΕ βάση το «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» της 26804 16.11.2011

και συγκεκριμένα την παράγραφο 1, αποσαφηνίζεται ότι: «Με το διαγωνισμό μελετών επιδιώκεται ευρύτερη συμμετοχή μελετητών και η ανάπτυξη του πνεύματος της άμιλλας με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς.

ΕΝΩ διευκρινιστικά εντοπίζει τους αξιόλογους τόπους ως : Σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου.

Ακόμη και με την πιο πρόσφατη ΑΠΟΦΑΣΗ τροποποίηση στις 20.9.2019 του παραπάνω νόμου περί μη υποχρέωσης εκπόνησης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ απαλλαγής μια και αυτή αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο μόνο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των ΟΧΕ ή των ΒΑΑ.

Το δικό μας παραλιακό μέτωπο ή εν γένει ο δημόσιος χώρος δεν αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο και επαφίεται στην απλή εκδήλωση επιθυμίας από μια αρχιτεκτονική ομάδα αγνώστων λοιπών στοιχείων κατόπιν απόφασης δημάρχου, όπως γινόταν στο παρελθόν; Αν η εν λόγω ομάδα επιθυμεί γιατί δεν λαμβάνει μέρος στον ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο Δήμος Καλαμάτας και αν τα καταφέρει ας βραβευτεί και ας πάρει το έργο;

To Top