ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Καλαμάτα τιμά τους ήρωες του ’21 “ζωντανεύοντάς” τους στο σήμερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ “ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ” ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’21

Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 “ζωντανεύουν” στο σήμερα, μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή του my heritage, που χρησιμοποίησε το “Καλαμάτα 2021-my Revolution”, προκειμένου να “ζωντανέψει” τους οπλαρχηγούς της Επανάστασης.

Μέσα από ένα μίνι βίντεο-σποτ παρουσιάζονται οι Μεσσήνιοι ήρωες της Επανάστασης, επικεφαλής του απελευθερωτικού αγώνα από τον Οθωμανικό ζυγό:  Αναγνωσταράς (κατά κόσμο Χρήστος “Αναγνώστης” Παπαγεωργίου από την Πολιανή) , Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης (Αρεόπολη Μάνης), Νικηταράς (Σταματελόπουλος Νικήτας από τη Νέδουσα) , Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης (γεννήθηκε στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας), Παπαφλέσσας (Γρηγόρης Δικαίος από την Πολιανή), και η ανώνυμη Μανιάτισσα, στο πρόσωπο της οποίας αντικατοπτρίζονται όλες οι γυναίκες του αγώνα της Επανάστασης.

Για πρώτη φορά, μέσα από την δημοφιλή πλέον ψηφιακή εφαρμογή του my Heritage Deep Nostalgia, βλέπουμε τις εκφράσεις, το ύφος, των ηρώων της Επανάστασης, καθώς οι προσωπογραφίες τους “ζωντανεύουν”. Oι ήρωες παραμένουν “ζωντανοί”  και ο αγώνας τους για ελευθερία και ανεξαρτησία διαχρονικός.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν”

Με τη φράση “εν ενί λόγω απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν” κλείνει το βίντεο-σποτ του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για απόσπασμα από την πρώτη προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας ως προειδοποίηση προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς, το πρώτο πολιτικό αλλά και διπλωματικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη του αγώνα για ανεξαρτησία. Η Προειδοποίηση δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου του 1821 και στην εφημερίδα του Αγώνα «Σάλπιγξ Ελληνική» που εκδόθηκε στην Καλαμάτα .

“Προς τας ευρωπαϊκάς Αυλάς: Ο ανυπόφορος ζυγός της οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος κατήντησε εις μίαν ακμήν, ώστε να μη μένη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Ελληνας ειμή μόνον πνοή, και αυτή διά να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους αναστεναγμούς των. Εις τοιαύτην αθλίαν κατάστασιν, στερημένοι απ’ όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν. Εν τω σπαρτατικώ στρατοπέδω της Καλαμάτας τη 25 Μαρτίου 1821 πρώτον της ελευθερίας”…

Μαίρη Περδικέα

To Top