Εικαστικά

“Καλαμάτα 1821”: Εγκαινιάστηκε η Εικαστική Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής

«Καλαµάτα 1821 – Ήρωες χθες και σήµερα»-Κέρδισαν τις εντυπώσεις οι ζωγραφιές των μικρών μαθητών

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Μαρτίου τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης παιδικής ζωγραφικής στο Δηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας µε θέµα «Καλαµάτα 1821 – Ήρωες χθες και σήµερα» που διοργανώθηκε
από το Εικαστικό Εργαστήριo της «Φάρις», σε συνεργασία µε τους φορείς του Προγράµµατος «Καλαµάτα 1821: Δρόµοι
Ελευθερίας».

Έπαινοι διάκρισης απονεµηθήκαν από τον Αντιδήµαρχο, Δηµήτρη Βεργόπουλο εκ µέρους του Δήµου Καλαµάτας, τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Νικόλαο Ζαχαριά, Συντονιστή και Επιστηµονικού Υπευθύνου του Προγράµµατος «Καλαµάτα 1821: Δρόµοι Ελευθερίας», τον Διευθυντή του Εικαστικού Εργαστηρίου της «Φάρις»,Παναγιώτη Λαµπρινίδη, τον Προϊστάµενο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Δηµήτριο Οικονοµόπουλο και τους Διευθυντές των Δηµοτικών Σχολείων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στα βραβευµένα έργα, που ξεχώρισαν ιδιαίτερα για τον τρόπο που προσέγγισαν το θέµα του διαγωνισµού, χορηγήθηκαν υποτροφίες για το Εικαστικό Εργαστήρι της «Φάρις».
Η έκθεση στο Δηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας θα διαρκέσει µέχρι τις 31 Μαρτίου 2019

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821:Δρόμοι Ελευθερίας

Το Πρόγραµµα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821- Δρόµοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και ενταγµένο στην Δράση «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ». Το
Πρόγραµµα αποτελεί σύµπραξη τριών φορέων: του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (συντονιστής)
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και της κινηµατογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.».

To Top