ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτροκίνητο τρένο και στην Καλαμάτα θέλει ο Νίκας όπως η γραμμή Ισθμός-Λουτράκι

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Δέδες γνωστοποίησε ότι «την Παρασκευή 23-02-2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Προκήρυξη του έργου: «Κανονικοποίηση της υφισταμένης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση».

H «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του ως άνω έργου, προϋπολογισμού 12.000.000 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ενάριθμο 2017ΣΕ07850000 του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου σε Κανονικού Εύρους Ηλεκτροκινούμενη και η τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου – Αεροδρομίου.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας όπου και υπενθυμίζεται ότι, σχετικά με την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, θέμα που ετέθη στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο, ο Δήμαρχος εκτίμησε ότι «εκτός κάθε λογικής το τουριστικό τρένο. Η γραμμή θέλει συντήρηση, θέλει προσωπικό. Είτε ένα τρένο περνάει είτε πενήντα είτε εκατό, το προσωπικό χρειάζεται».
Ο Παναγιώτης Νίκας επεσήμανε πως «η γραμμή πρέπει να λειτουργήσει ως επιβατική και αν δεν έχουμε τα χρήματα να γίνει μέχρι την Καλαμάτα, ας γίνει σταδιακά η επέκταση της γραμμής διεθνών προδιαγραφών», όπως ακριβώς θα συμβεί στο τμήμα μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου.

Ηλεκτροκίνητο τρένο και στην Καλαμάτα θέλει ο Νίκας όπως η γραμμή Ισθμός-Λουτράκι
To Top