ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηχηρό μήνυμα Χρυσοστόμου ενάντια στον πόλεμο-Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Ἀγαπητά μου παιδιά·

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου συντελεῖται στή βαριά σκιά ἑνός ἀκόμη ἀποτρόπαιου ἀδελφοκτόνου πολέμου, μάλιστα στήν αὐλή τῆς εὐρύτερης ἠπειρωτικῆς μας γειτονιᾶς.

Ἡ παράλογη αὐτή θυσία αἵματος ἀθώων ὁμοδόξων ἀδελφῶν προκαλεῖ στήν ἀνθρωπότητα ἀπογοήτευση γιά τίς πολιτικές ἀποτυχίες, τήν ἀνισότητα, τήν ἀδικία,  τήν καταστροφική βία καί τόν θάνατο.

Ἀδίδακτος ἀπό τό πρόσφατο παρελθόν του, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, βιώνει ἄγχος γιά τό μέλλον του, τήν οἰκογένεια του, τήν κοινωνία ὁλόκληρη. Τρομοκρατεῖται στήν ἐπαπειλούμενη προοπτική μιᾶς παγκοσμιοποιημένης καί παρατεταμένης κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί ἐπισιτιστικῆς κρίσης.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ δύναμη τῆς σαρκωμένης ἐλπίδας καί ἡ χάρη τῆς πρός τόν Κύριον προσευχῆς πρωτοστατοῦν στήν ἐξεύρεση τῆς ὑπεσχημένης ὁδοῦ, πού μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει στήν πραγματική εὐτυχία, στήν δημιουργική ἠρεμία, στήν ὑπέρβαση ἀντιξοοτήτων καί ἐμποδίων, κυρίως καί πρωτίστως ὅμως στήν ἀνεύρεση διεξόδου σέ ὅλα τά ἀδιέξοδά μας.

Τήν «ζωήν καί ὁδόν Χριστόν» ἀποκαλύπτει ἀπόψε καί πάντα ἡ Ἐκκλησία μας, ἐπειδή μᾶς ἐκκεντρίζει ὅλους ἀνεξαιρέτως στόν ἀγαπητικό καί εἰρηνοφόρο πυρήνα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁ Ὁποῖος, «θανάτῳ τόν θάνατον πατήσας», ἀνατρέπει τά δεδομένα, τά συμβατικά καί τά στεγανά κάθε ἀρρωστημένης κοινωνίας καί δείχνει ἓναν δρόμο.

Ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς χαρίζει μίαν ἄλλη πραγματικότητα, αὐτήν τῆς ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀγάπη και τήν προσφορά γιά τόν ἄλλο. Ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς νοηματοδοτεῖ ἀληθινά τίς ἔννοιες τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τοῦ  σεβασμοῦ καί τῆς ἀποδοχῆς  τοῦ ἄλλου, τοῦ συνανθρώπου μας, ἐπειδή μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀποτελεῖ «εἰκόνα Θεοῦ» στή γῆ.

Μόνο σέ μία τέτοια προοπτική καί καθολική προσπάθεια λαμβάνει πραγματικό νόημα ὁ ἑορτασμός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί ὁ ζωογόνος χαιρετισμός “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ” ἀποκτᾶ περιεχόμενο πανανθρώπινο καί μεταμορφωτικό ἀκόμη καί γιά τό ἀβέβαιο μέλλον τοῦ κόσμου.

Ὁ ἄνθρωπος, τά ἔθνη καί οἱ λαοί πρέπει νά πάψουν ἐπιτέλους νά κρίνουν «τά τοῦ κόσμου πράγματα» στήν βάση τῆς ἐγωϊστικῆς διάθεσης καί τῆς ἱκανοποίησης ἰδιοτελῶν ἐπιδιώξεων. Ἀρκεῖ νά ἐργαστοῦν πρός τό κοινό συμφέρον, γιά νά διαλυθοῦν τά σύννεφα κάθε ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ πολέμου, δικαιώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν εὐαγγελικό λόγο τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».

"Ἡ πνευματική σχιζοφρένεια τήν ὁποίαν συναντοῦμε, νά ἑορτάζουμε δηλαδή ὡς Ἐκκλησία τήν ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί συγχρόνως μέ λόγια καί ἔργα, μέ ἀναιμική ἀντίδραση καί ἀνοχή ἔναντι κάθε μορφῆς πολέμου, νά συνεργοῦμε στήν καταστροφή καί τόν ὄλεθρο τῆς ἀνθρωπότητας, οὔτε ἀποδεκτή, οὔτε χριστιανική, οὔτε ἐλπιδοφόρα εἶναι"

Ἀδελφοί μου·

Ἄς συστρατευτοῦμε, συνευχόμενοι καί ὑμνολογοῦντες τό “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ”, στήν ἔμπρακτη προστασία τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς πολύτιμης καί ἀνεπανάληπτης ἀξίας τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων γιά νά δικαιώσουμε καί μέ τόν τρόπο αὐτό τό δῶρο τῆς ἀναστάσιμης ἑορτῆς καί τῆς ἡμέρας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙ!

Μετ’ εὐχῶν  ἐν  Χριστῷ Ἀναστάντι

†  Ο  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Δημοφιλέστερα

To Top