ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Η παρέμβαση στον Πάμισο ήταν πρωτοφανής, αντιοικολογική και καταστροφική”-Κοινή επερώτηση στο ΠΕΣΥΠ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Των Περιφερειακών Συμβούλων ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΟΥΝΗ

“Υποχρέωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, είναι να μεριμνά, για τον έγκαιρο καθαρισμό των ποταμών, ρεμάτων κλπ αποδεκτών, πριν το χειμώνα, ώστε να προλαμβάνονται πλημμυρικά φαινόμενα.
Στην περίπτωση όμως της Πελοποννήσου, με φανερή καθυστέρηση και με απόλυτα αδιαφανή ως προς τις δαπάνες τρόπο, έγιναν κάποιες συνήθεις παρεμβάσεις σε ποτάμια, ρύακες και ρέματα, με κυρίαρχη την παρέμβαση στον ποταμό Πάμισο, με πρωτοφανή όμως αντιοικολογικό και καταστροφικό τρόπο, που επέφερε εκτός του αντιαισθητικού αποτελέσματος, ημιτελή παρέμβαση, ικανή να μετατοπίσει νοτιότερα το πρόβλημα και να το εντείνει, αφού η παρέμβαση δεν ολοκληρώθηκε.

Οι αποσπασματικές δράσεις που δεν εξυπηρετούν ουσιαστικά και στοχευμένα την ανάπτυξη και τα συμφέροντα του τόπου, οι ανεξέλεγκτες δαπάνες στον τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού θεσμού και η αδιαφορία της περιβαλλοντικής υποβάθμισης φυσικών μνημείων, επιχειρούνται από την περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα, χάριν προπαγάνδας, να βαπτιστούν «σημαντικές παρεμβάσεις».
Το περιβαλλοντικό «έγκλημα» που έλαβε χώρα πριν λίγες ημέρες σε ένα μνημείο της φύσης, τον ποταμό Πάμισο στη Μεσσηνία, ο οποίος στις παρόχθιες περιοχές του, είχε πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ξεπερνά ακόμη και την πιο νοσηρή φαντασία.

Δεν μπορεί να βαπτίζεται σημαντική παρέμβαση και αντιπλημμυρικό έργο, που χρήζει μάλιστα και της στοχευμένης προσπάθειας προβολής, με οπτικοακουστικό υλικό που μοιράστηκε στα ΜΜΕ, ενώ πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή ενός ζωντανού οικοσυστήματος, με παράλληλες εκριζώσεις δέντρων και εικόνα «κρανίου τόπου», σε ένα ζωντανό και ικανό να παράξει ανάπτυξη και πλούτο, φυσικό μας μνημείο.

Κατά την επιτόπια αυτοψία μας στο ποτάμι, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα της παρέμβασης, προέκυψαν τα παρακάτω ερωτήματα:
• Υπάρχει επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη;
• Υπάρχει άδεια της δασικής Υπηρεσίας έτσι όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και από ποίον υπεγράφη;
• Υπάρχει σχετική αδειοδότηση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ποίος την υπέγραψε και έχει ληφθεί υπόψιν το αν η περιοχή είναι προστατευόμενη περιοχή NATURA;
Έχει γίνει η οριοθέτηση του ποταμού Παμίσου, έτσι ώστε να υπάρχουν πιστοποιημένα και επιστημονικώς ορισθέντα, τα όρια παρέμβασης στο ποτάμι;

Παρακαλούμε για την κατάθεση στο ΠΕ.ΣΥ.Π. της σχετικής μελέτης και των υποχρεωτικών βάσει Νόμου, αδειοδοτήσεων”.

“Η παρέμβαση στον Πάμισο ήταν πρωτοφανής, αντιοικολογική και καταστροφική”-Κοινή επερώτηση στο ΠΕΣΥΠ
To Top