ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γόντικας: Όχι στις αισχρές διεκδικήσεις των εργολάβων για αποζημιώσεις στα χαρτιά.

Παρέμβαση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκου Γόντικα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συζητάμε την αποδοχή 600.000 ευρώ από το ΠΔΕ για να τις δώσουμε πανωπροίκι σε εργολάβο και έπονται άλλες 400.000 τόκοι γιατί η υπόθεση σέρνεται από το 2011.
Είναι δύο έργα για τα οποία έχουμε ζητήσει επανειλημμένα στην Οικονομική Επιτροπή να έρθουν για συζήτηση στο ΠεΣυ, αφού ο εργολάβος ζητά 1 εκατ. ευρώ στα χαρτιά και η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής, η Περιφερειακή Αρχή αρνείται να τα φέρει ούτε καν για συζήτηση – ενημέρωση, όχι για απόφαση να μην πάρει ούτε ένα ευρώ επιπλέον ο εργολάβος.
Πρόκειται για απλά έργα βελτίωσης επαρχιακών οδών στη Μεσσηνία που εκτελέστηκαν το 2007-2008 επί ΝΔ, αλλά οι μεθοδεύσεις έγιναν μετά το 2011, επί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που την ευθύνη της Περιφέρειας έχει η σημερινή περιφερειακή αρχή και ερχόμαστε τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ να πληρωθούν τα πανωπροίκια.
Και μετά τσαντίζεστε όταν σας λέμε ότι οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήρθαν να ολοκληρώσουν τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενοι.

Μερικά στοιχεία για τα έργα:

π/υ 4.800.000 και 2.480.000
Έκπτωση 12%!!! Όταν αντίστοιχα έργα τα τελευταία χρόνια συμβασιοποιούνται με εκπτώσεις της τάξης του 40 – 50 ή και 60%.
Καλύφθηκαν όλα τα απρόβλεπτα, υπογράφτηκαν και συμπληρωματικές συμβάσεις και πληρώθηκαν και πάνω από τον προϋπολογισμό 5.640.000 για το ένα έργο και 2.360.000 για το άλλο έργο.
Άλλα έλεγε και μάλιστα γραπτά η Υπηρεσία στον ανάδοχο να κάνει, και άλλα έκανε αυτός, ζητώντας στο τέλος και πανωπροίκια. Είναι ο ίδιος και για τα δύο έργα.
Χωρίς να καλέσει ο εργολάβος την Υπηρεσία να διαπιστώσουν μαζί την ώρα που εκτελείτο το έργο, τις διεκδικήσεις του, μόλις το τέλειωνε και έχει χώσει τσιμεντάρει ή ασφαλτοστρώσει π.χ. τους αγωγούς όμβριων και δεν φαίνονταν ζητούσε πανωπροίκια.

Ζητά π.χ. να πληρωθεί με 47 ευρώ το m3 για εξόρυξη, την ώρα που το τιμολόγιο μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης και η σύμβαση προβλέπουν 3 ευρώ το m3. Δεκαέξι φορές πάνω στο ένα έργο και πέντε φορές πάνω στο άλλο έργο.

Κάνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έλεγχο κάνοντας δύο τομές και διαπιστώνει ότι δεν έγινε εξυγίανση του εδάφους και δεν βρέθηκε το υλικό που υποτίθεται ότι έστρωσε για την έδραση του επιχώματος. Απάτη καραμπινάτη από τον ανάδοχο και αντί να τον κυνηγήσετε, να κινήσετε τις διαδικασίες κακοδικίας, τα κουκουλώνετε.

Περίεργες συμπτώσεις που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά.

Στο σκεπτικό της απόφασης 72/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
Στην αίτηση αναίρεσης της Δικηγόρου που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και
Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται με σαφήνεια ότι έχει “απορριφθεί σιωπηρά από τον Υπουργό η αίτηση θεραπείας του εργολάβου” όταν το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ με την με αριθμό 8/11/31-3-2009 γνωμοδότηση του και με την υπ’ αριθμό Δ1/1165/23-4-2009 απόφαση του Υπουργού απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα του ανάδοχου εργολάβου ως αβάσιμα και απαράδεκτα.
Και μάλιστα κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και αναλυτικά, με μεγάλη πλειοψηφία επτά (7) μέλη προς ένα (1). Μειοψήφησε μόνο το μέλος εκπρόσωπος των εργολάβων, που παραβρέθηκε στο συμβούλιο.
Και μετά μου λέτε ότι τυχαία δεν παραβρέθηκε η δικηγόρος που όρισε η Περιφέρεια και δεν κλήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων να εκφέρει γνώμη στη συνεδρίαση του ΣτΕ που έκρινε την αναίρεση της Περιφέρειας.
Είναι καθαρά ο ανάδοχος αξιοποιώντας το νομικό θεσμικό πλαίσιο που είναι σε όφελος των εργολάβων και ελλείψεις και μεθοδεύσεις κατάφερε να εκδοθεί δικαστική απόφαση προφανώς εσφαλμένη, για να μην την χαρακτηρίσουμε αλλιώς.
Έχει ευθύνη το Υπουργείο, που παρά τις επανειλημμένες γραπτές οχλήσεις – εισηγήσεις της Διεύθυνσής Τεχνικών Έργων σιωπά και δεν απαντά.
Μία απόφαση και μόνο του ΠεΣυ μπορεί και πρέπει να παρθεί.
Δεν δικαιούται και δεν πρέπει να πάρει ούτε ένα ευρώ πανωπροίκι ο ανάδοχος εργολάβος.

Γόντικας: Όχι στις αισχρές διεκδικήσεις των εργολάβων για αποζημιώσεις στα χαρτιά.
To Top