Το δικό μου Σχολείο

“Γιατί θέλουμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας να γίνει Πειραματικό”

12 εκπαιδευτικοί του Σχολείου προτείνουν να γίνει Πειραματικό το Δημοτικό και παραθέτουν τα επιχειρήματά τους. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου είναι αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών του 10ου Δ.Σ. Καλαμάτας υπέρ του χαρακτηρισμού του ως Πειραματικού 

Η συζήτηση για τα πειραματικά σχολεία δεν είναι τωρινή. Έναν αιώνα σχεδόν πριν, το 1929, οι παιδαγωγοί Δ. Γληνός και Α. Δελμούζος πρότειναν την ίδρυση των πειραματικών σχολείων ως μέρος της προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της εκπαίδευσης είναι διαχρονικό ζητούμενο, πολύ δε περισσότερο σήμερα που ο κόσμος αλλάζει διαρκώς με πολλούς τρόπους και σε όλα τα πεδία. Το μέλλον επιφυλάσσει πολλές προκλήσεις για τα παιδιά μας, για τις οποίες οφείλουμε να τα προετοιμάσουμε και γι’ αυτό χρειάζονται νέες θεωρήσεις και πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έκθεση PISA (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) του 2018  για την εκπαίδευση στη χώρα μας καταγράφει χαμηλή επίδοση σε βασικά σημεία για τους μαθητές και τις μαθήτριες, κατατάσσοντάς τη χαμηλά τόσο σε γνωστικούς όσο και σε συμπεριληπτικούς στόχους. Παράλληλα, καταγράφει στα θετικά την υψηλή θέση που κατέχει η σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ελληνικό σχολείο ως ψυχοκοινωνικό στήριγμα και πυλώνας συναισθηματικής σταθερότητας. Το έργο των εκπαιδευτικών, από την άλλη, γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό και σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικών μέσων στήριξης του, οδηγεί σε διαρκώς  αυξανόμενα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Κι ενώ το περιβάλλον αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, το σχολείο ακολουθεί με αργά βήματα. Έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να λειτουργεί με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανότητες αναγκαίες στην εποχή μας και σε αυτήν που έρχεται. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, με επιστημονική  προσήλωση και θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα τις ανάγκες των μαθητών μας, διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα να υπάρξουν και στο ελληνικό σχολείο διεπιστημονικές συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες που θα αποτελούν τα συστήματα στήριξης  του παιδαγωγικού μας έργου, θα προάγουν τους στόχους μας με συστηματικό, οργανωμένο και θεσμοθετημένο τρόπο.

Μελετήσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις και εντοπίσαμε πράγματι στο νομοθετικό πλαίσιο για τα πειραματικά σχολεία πολλές ασάφειες και υπερβολές, αδυναμία καθορισμού στόχων, περιττή γραφειοκρατία και άλλα προβλήματα όπως είναι η κατάργηση των οργανικών θέσεων. Αναλογιστήκαμε, ωστόσο, τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός πειραματικού δημοτικού  σχολείου, και καταλήξαμε ότι, παρά τις όποιες αδυναμίες και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, έχει μεγάλη αξία να ξεκινήσει και στην πόλη μας μια τέτοια προσπάθεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αφού γίνει το ξεκίνημα μπορούμε μέσα από τη λειτουργία του θεσμού να διεκδικήσουμε τη βελτίωσή του. Η άρνηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή του θεσμού κάτω από δυσμενέστερους όρους.

 

Γιατί θέλουμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας να γίνει πειραματικό

 

Από την ίδρυση και λειτουργία του Πειραματικού Δ.Σ. θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν τώρα  στο σχολείο και τους εγγραφέντες στην Α΄ τάξη ,  στο γνωστικό, στο  συναισθηματικό και στο κοινωνικό επίπεδο μέσα από

 

 • την ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών
 • τη συμμετοχή σε προγράμματα που προάγουν την εξωστρέφεια και την επαφή με την καινοτομία
 • τη συμμετοχή σε ομίλους δημιουργικότητας με συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • την επαφή και την αλληλεπίδραση με την ευρύτερη μαθητική κοινότητα της περιοχής
 • την πρόσβαση σε διαρκώς βελτιούμενες υλικοτεχνικές υποδομές
 • το δικαίωμα φοίτησης όλων των  μαθητών της πόλης στο πειραματικό σχολείο. Οι ίσες ευκαιρίες διασφαλίζονται μέσα από την επιλογή με κλήρωση ή με την ελεύθερη συμμετοχή τους στους ομίλους δημιουργικότητας

 Η εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη το σχ. έτος 2022-23 θα γίνει με κλήρωση.

Τα αδέλφια των μαθητών που φοιτούν γράφονται αυτοδίκαια, κατά προτεραιότητa.

Για τους εκπαιδευτικούς θα υπάρξουν ουσιαστικά  οφέλη μέσα από

 • την ενίσχυση του επιστημονικού τους ρόλου, τις ευκαιρίες και τα κίνητρα για επιμόρφωση και αυτοβελτίωση και τη δυνατότητα αξιοποίησης των προσωπικών τους δεξιοτήτων
 • τη δημιουργία συστημάτων στήριξης του εκπαιδευτικού έργου σε ένα περιβάλλον συνεργατικής δημιουργικότητας
 • τη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας με τρόπο που επιτρέπει τη συμμετοχή στις αποφάσεις και τις επιλογές
 • την ευελιξία και την ευκαιρία για πειραματισμό εντός θεσμοθετημένου πλαισίου, τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο για την εφαρμογή νέων μεθόδων, καθώς και τη δυνατότητα παραγωγής πρωτότυπου περιεχομένου και εκπαιδευτικού υλικού
 • τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
 • τη συνέργεια και αλληλοεπίδραση με  μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τα οφέλη για το σχολείο μας θα προκύψουν από

 • τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα βοηθήσει το σχολείο να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές
 • τον ρόλο του ως πυρήνα επιμόρφωσης για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής
 • την αναβάθμιση των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και των χορηγιών
 • τη χάραξη παιδαγωγικής στρατηγικής που θα έχει συνέχεια και διάρκεια και θα βασίζεται σε συλλογική προσπάθεια

Όλες οι σχολικές μονάδες της πόλης μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα προκύψουν από την οργανική και όχι με την έως σήμερα αποσπασματική σύνδεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα οφέλη ωστόσο δε θα περιοριστούν στη σχολική κοινότητα αλλά θα έχουν γενικότερο αντίκτυπο. Βραχυπρόθεσμα μέσα από τη διάχυση των δράσεων σε ολόκληρη την πόλη, μακροπρόθεσμα δε μέσα από τον διαμορφωτικό τους  χαρακτήρα.

Το 10ο Δ.Σ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως πειραματικού σχολείου διότι

 • το εκπαιδευτικό του προσωπικό έχει την επάρκεια να υποστηρίξει τη λειτουργία του, διαθέτει μεγάλη εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διακριθεί σε ερευνητικές δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
 • διαθέτει τις σύγχρονες υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται (πολλαπλές αίθουσες- εργαστήρια, σχολική βιβλιοθήκη)
 • βρίσκεται σε κατάλληλη γεωγραφική θέση με εύκολη πρόσβαση και  εγγύτητα με άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης βαθμίδας
 • υποστηρίζει την ένταξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες από ομάδα  εξειδικευμένων επιστημόνων

Οι εκπαιδευτικοί του 10ου Δημ. Σχολείου Καλαμάτας που προσυπογράφουμε το παρόν κείμενο μοιραζόμαστε την κοινή θέση για το μέλλον της εκπαίδευσης  και την κοινή αγωνία για το μέλλον των μαθητών μας. Στηρίζουμε αυτή την ιδέα γιατί πιστεύουμε ότι το Πειραματικό Σχολείο θα προσφέρει στο μαθητικό δυναμικό τις ευκαιρίες και στην εκπαιδευτική κοινότητα την πρόκληση να δημιουργήσουν από κοινού νέο περιεχόμενο και να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα της σχολικής πραγματικότητας προκειμένου να επέλθει ανανέωση και νέα προοπτική.

 

Βίγκου Κατερίνα

Γιαννοπούλου Βασιλική

Γκιουλέκας  Γεώργιος

Θεοχάρη Αθανασία

Κόπιτα  Παναγιώτα

Κουλοπούλου Χαρά

Λαμπρίδη Δωροθέα

Μάλαμα Βασιλική

Παπανικολάου Παναγιώτα

Πασχαλίδου  Στυλιανή

Σακαρέλη Ελπινίκη

Χριστόπουλος Γιάννης

“Γιατί θέλουμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας να γίνει Πειραματικό”
To Top