Απόψεις

Ανοιχτή επιστολή σε Τσίπρα για ίδρυση Σχολής Ελαίας και Ελαιολάδου

Ο γνωστός δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου ζητά την ίδρυση σχολής «Ελαίας & ελαιολάδου»

Ο Βασίλης Φραντζολάς, ο οποίος διοργανώνει από το 2004, σεμινάρια για το ποιοτικό Ελαιόλαδο, απευθύνει Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το παρόν και το μέλλον του ελαιολάδου, προτείνοντας παράλληλα απαραίτητες παρεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα από την πολιτεία.
Στην συνημμένη επιστολή τονίζονται:

Η ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης ελαιολάδου στην εσωτερική αγορά, με έμφαση στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η οποία έχει μειωθεί από το 1980 κατά 50%, με αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση κατανάλωσης των – αποδεδειγμένα – ανθυγιεινών σπορελαίων, γεγονός το οποίο προφανώς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών και στο κόστος της Δημόσιας Υγείας.

Η ανατροπή του μύθου ότι το 80% του παραγόμενου ελληνικού ελαιολάδου ανήκει στην ανώτερη κατηγορία «εξαιρετικό παρθένο», ενώ η πραγματικότητα είναι ότι το ποσοστό αυτό (βάσει επισήμων στοιχείων) κυμαίνεται περί το 55%, ενώ μετά από ένα εξάμηνο, σαν εξαιρετικό παρθένο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο το 25% περίπου, λόγω οργανοληπτικών αλλοιώσεων που επέρχονται από τις μη κατάλληλες συνθήκες συντήρησης του.

Το πλήρως αβάσιμο της πρότασης που έχει υποβληθεί επισήμως στην ΕΕ από το 2014, για την δημιουργία δύο mega – βιομηχανικών ελαιοτριβείων, με το επιχείρημα του δήθεν μεγάλου αριθμού ελαιοτριβείων.
Η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό ελαιοτριβείων (το 40% των Ιταλικών), αντίθετα με τις διακινούμενες φήμες.
Οι λόγοι για τους οποίους θα αποδειχθεί καταστροφική, τυχόν στροφή πολιτικής προς χαμηλές «ανταγωνιστικές» τιμές και όχι προς τα ποιοτικά ελαιόλαδα τα οποία πρέπει να συνδεθούν απόλυτα με τα μοναδικά μας τοπικά διατροφικά ή ιστορικά δεδομένα (π.χ. Κρητική διατροφή κ.α.).

Η απουσία οποιασδήποτε, έστω στοιχειώδους εκπαίδευσης, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σχετιζόμενες με την παραγωγή ελαιολάδου, παρά την 3η θέση που κατέχουμε στην παγκόσμια παραγωγή του, συνιστά πλέον ενσυνείδητη εγκληματική αμέλεια, η οποία βαρύνει τους χειριζόμενους τις τύχες του Ελληνικού ελαιολάδου τα τελευταία 30 χρόνια.

Προτείνονται διάφορες προτάσεις – παρεμβάσεις από την πολιτεία, οι οποίες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την μετάβαση σε μια νέα, ανταγωνιστική εποχή για το Ελληνικό ελαιόλαδο. Εν συντομία, δημιουργία Σχολής «Ελαίας και Ελαιολάδου», σύσταση και στελέχωση «Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελαιολάδου» για την μελέτη των χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και ελαιολάδων, Εκπαίδευση των υπευθύνων λειτουργίας ελαιοτριβείων, Ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, κ.α.


Βασίλης Φραντζολάς
Food Policy M.Sc.
Δοκιμαστής & Σύμβουλος Ποιότητος Ελαιολάδου
Ιδρυτής Σεμιναρίων Oliveoilseminars.com

Ανοιχτή επιστολή σε Τσίπρα για ίδρυση Σχολής Ελαίας και Ελαιολάδου
To Top