ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτισμός Ιστορικού Δημαρχείου: Κλασική περίπτωση … χρονοδιακόπτη!

Xειμώνα καλοκαίρι τα εξωτερικά φώτα του Ιστορικού Δημαρχείου ανοίγουν ακριβώς την ίδια ώρα: στις 19:10!

Αποτέλεσμα είναι τον χειμώνα που νυχτώνει νωρίς, για δυο ώρες επικρατεί σκοτάδι περιμετρικά του πανέμορφου κτηρίου, ενώ το καλοκαίρι που βραδιάζει στις 21:00, τα φώτα καίνε χωρίς λόγο για 2 ώρες!

Το έχουμε αναφέρει αρμοδίως 3 φορές το ζήτημα αυτό, που είναι θέμα αλλαγής του χρονοδιακόπτη που δεν θα πάρει πάνω από τρία λεπτά να ασχοληθεί κάποιος, αλλά…

Ελπίζουμε σύντομα αυτό να αλλάξει. Αρκεί κάποιος να ενδιαφερθεί για τρία λεπτά!

Φωτισμός Ιστορικού Δημαρχείου: Κλασική περίπτωση … χρονοδιακόπτη!
To Top