ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής τους

Mία εβδομάδα προθεσμία έχουν οι πολίτες για να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις 2022, καθώς η δεύτερη παράταση που έχει δοθεί λήγει στις 30 Αυγούστου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει στο τέλος του μήνα να καταβάλουν δύο δόσεις του φόρου εισοδήματος, ενώ αν επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο, θα έχουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού. Εκτός από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις υπάρχουν και άλλες δύο επιλογές για τους οφειλέτες: είτε να εντάξουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, είτε να τον εξοφλήσουν μέσω της πιστωτικής τους κάρτας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
● Οι φορολογούμενοι που δεν θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τα τέλη Αυγούστου θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
● Πρόστιμο ύψους 100 ευρώ θα καταβάλει όποιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση ή την υποβάλει εκπρόθεσμα ή την υποβάλει ελλιπή αν από αυτή δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.
● Με το πρόστιμο των 100 ευρώ επιβαρύνεται αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
● Πρόστιμο ύψους 250 ευρώ θα καταλογίσει η φορολογική αρχή στον πολίτη που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή.
● Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ θα καταλογίσει η φορολογική αρχή στον πολίτη που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή.
Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα χρεώσει τον φορολογούμενο και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.
Διόρθωση λαθών
Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 30 Αυγούστου χωρίς καμία χρηματική ποινή ή άλλες κυρώσεις, καθώς η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων ισχύει και για τις τροποποιητικές. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γίνεται νέα εκκαθάριση και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, με βάση την οριστική φορολογική δήλωση. Έτσι, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3. Συγκεκριμένα, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην εφορία περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη (για παράδειγμα, δεν έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 049-050 του Ε1 που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις), έχει την ευκαιρία να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής τους
To Top