ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Forbes: Στις 100 top επιχειρήσεις στην Ελλάδα η ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΑΕ

Τη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες και πιο επικερδείς επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 – 2017 συνέταξε το περιοδικό Forbes με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Πρόκειται για ομίλους εταιρειών µε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ , είτε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν σε οµίλους, αλλά έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά την κρίση, ορισμένες εταιρείες κατάφεραν να βρουν τον βηματισμό τους και πλέον το στοίχημα είναι η εξωστρέφεια και η αποκατάσταση των ισορροπιών στις διεθνείς αγορές.

Το εν λόγω οικονομικό έτος, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία τα τραπεζικά ιδρύματα επέστρεψαν στην κερδοφορία, όπως άλλωστε και άλλοι μεγάλοι όμιλοι όπως η ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα

Οι προκλήσεις πάντως και τα προβλήματα παραμένουν, με τους «ισχυρούς άνδρες» του ελληνικού επιχειρείν να στοχεύουν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης έπειτα από τα γεγονότα του 2015 (capital controls, κλείσιμο τραπεζών, δημοψήφισμα) έτσι ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη.

Τα προσκόμματα, σύμφωνα με την capital.gr είναι πολλά και αφορούν σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, στον αυξημένο ΦΠΑ κ.ο.κ.

Για παράδειγµα, ΦΠΑ 24%, έναντι 20,1% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη, φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων 29%, έναντι 19,5%, φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων (ανώτατος οριακός συντελεστής) 45%, έναντι 34,9%, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 16% για τον εργαζόµενο και 24,1% για τον εργοδότη, έναντι 12,8% και 21,7% αντιστοίχως.

Η Ελλάδα έχει, επίσης, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη φορολογικούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, µε τα έσοδα αφενός από τον καπνό και το αλκοόλ και αφετέρου από τα καύσιµα να ανέρχονται σε 1,6% και 3,0% του ΑΕΠ, έναντι 0,8% και 1,9% του ΑΕΠ στην Ευρώπη αντιστοίχως.

Το ίδιο ισχύει, τέλος, και όσον αφορά τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπου τα έσοδα από τον επαναλαµβανόµενο φόρο κατοχής, όπως ο ΕΝΦΙΑ, στην Ελλάδα ανέρχονται σε 2,7% του ΑΕΠ, έναντι 1,6% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, και λόγω του ύψους των συντελεστών αυτών, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή, την αδήλωτη εργασία, το λαθρεµπόριο και τη µείωση των τιµών των ακινήτων.

Πώς συντάχθηκε η λίστα

Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στον χαµηλότερο) και τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται επίσης τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν) ενώ δεν περιλαμβάνονται φόροι και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ., clawback, τέλη ταξινόµησης, ΦΠΑ κ.λπ.).

Στην εν λόγω λίστα δεν περιλαμβάνονται όμιλοι εταιρειών ή/και εταιρείες που δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12η Δεκεµβρίου 2017.

Στη λίστα υπάρχει και η καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ στην 82η θέση με κύκλο εργασιών 217.252.000 ευρώ με 88.902.000 κέρδη προ φόρων.

Τα οικονομικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη (ήτοι κύκλος εργασιών, κέρδη προ φόρων κ.λπ.) για την ανάλυση κύκλου εργασιών εταιρειών πρόσφατων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε από τις βάσεις δεδοµένων (ICAP) που χρησιµοποιεί η Deloitte, καθώς επίσης και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, το ΓΕΜΗ κ.λπ.

Ως εκ τούτου, αποτελεί συλλογή δηµοσιευµένων πληροφοριών, παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν συνιστά οικονοµοτεχνική ή λογιστική µελέτη, συµβουλή, γνωµοδότηση κ.λπ.
Τέλος, η Deloitte δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων. Σε τυχαίο και περιορισµένο δείγµα έχει προβεί στην αντιπαραβολή των οικονοµικών δεδοµένων (ήτοι κύκλος εργασιών και κέρδη προ φόρων) µε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, χωρίς κάποιο προφανές εύρηµα.

Δείτε τις λίστες:

Πηγή
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3265055/forbes-100-autes-einai-oi-megaluteres-ellinikes-epixeiriseis

Forbes: Στις 100 top επιχειρήσεις στην Ελλάδα η ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΑΕ
To Top