Χορός

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Υποβολή Προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2020

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας η ακόλουθη ανακοίνωση για το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2020 από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: mail@kalamatadancefestival.gr

Οι προτάσεις ελληνικών σχημάτων αφορούν είτε σε νέα έργα που πρωτοπαρουσιάζονται στο Φεστιβάλ είτε σε έργα τα οποία θα έχουν παρουσιαστεί εντός ή εκτός Ελλάδας μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Οι προτάσεις ξένων σχημάτων αφορούν έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Κάθε πρόταση που υποβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει βίντεο με μέρος των προβών, αν πρόκειται για έργο που δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, ή ολόκληρη την παράσταση αν το έργο έχει παρουσιαστεί.

Επίσης η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη προϋπολογισμό και βιογραφικά καλλιτεχνών/ συντελεστών.

Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις 31 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν δεκτές για το πρόγραμμα του 2020 αλλά μπορούν να περιληφθούν στις προτάσεις για το 2021.

Το Φεστιβάλ θα διαμορφώσει το πρόγραμμα του 2020 τόσο μέσω των προτάσεων που θα κατατεθούν όσο και μέσω αναθέσεων έργων.

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Υποβολή Προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2020
To Top