ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σε Φαλάνθη και Κέντρο Αβίας οι ψεκασμοί δακοκτονίας της Παρασκευής

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την Παρασκευή 20/8/2021 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός Δακοκτονίας στις ΤΚ :
Φαλάνθης και Κέντρου .
Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζουμε στους βιοκαλλιεργητές να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Σε Φαλάνθη και Κέντρο Αβίας οι ψεκασμοί δακοκτονίας της Παρασκευής
To Top