ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για ετήσια άδεια 2020, επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων

Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Ως Ε.Κ. Καλαμάτας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα σχετικά με την χορήγηση της άδειας του τρέχοντος έτους 2020 ότι ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως την 31 Δεκέμβριου 2020.

Κατ΄ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το υπόλοιπό οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδεια και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως το Δεκέμβριο του 2020, είτε στο σύνολο του, είτε τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και πάντως όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021.
Επίσης ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021.
Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100% .

Τέλος όσον αφορά το δώρο των Χριστουγέννων σύμφωνα με την Εθνική Γενική ΣΣΕ 2010 η καταβολή θα πρέπει να γίνει την 21η /12/2020.

Σχετικά με το δώρο των Χριστουγέννων η ΓΣΕΕ με επιστολή της στον πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας ζητά την διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής στους εργαζόμενους ολόκληρου του επιδόματος Χριστουγέννων 2020, δηλαδή στο ακέραιο στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων με την θέσπιση ειδικής διάταξης νόμου.

Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για ετήσια άδεια 2020, επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων
To Top