ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με Εργασιακή Συμβουλευτική ενισχύει τις υπηρεσίες του το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Θυμάτων Βίας Καλαμάτας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δ. Καλαμάτας έχει ενισχύσει τις υπηρεσίες που παρέχει (κοινωνική, ψυχολογική, νομική στήριξη και συμβουλευτική) KAI με εκείνη της εργασιακής συμβουλευτικής, προς την κατεύθυνση τόσο της ανεύρεσης εργασίας, όσο και της γενικότερης υποστήριξης των γυναικών σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η κοινή δράση για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών «Ανεξάρτητη Δυνατή Ελευθερία», μέσα από μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας απασχόλησης / ΔΥΠΑ (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης https://ypergasias.gov.gr)

Συγκεκριμένα, μέσα από την εργασιακή συμβουλευτική, πραγματοποιείται ενθάρρυνση και ενδυνάμωση, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της αυτό-εικόνας του ατόμου, ανάπτυξη πρωτοβουλιών και διαθέσιμων προσωπικών πόρων, εκμάθηση ή/και βελτίωση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ανίχνευση δεξιοτήτων, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Κέντρο συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Θυμάτων Βίας Καλαμάτας,

Τηλ. Επικοινωνίας 27210-99212/225, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00)

 

(*) Η πράξη με τίτλο: « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2021-2027» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To Top